NHO

Innhold

Foreslår 175 millioner til næringsrettede tiltak

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune vil sette av 175 millioner for å bidra til å holde hjulene i gang i et kriserammet næringsliv. - En god start og et viktig grep, sier regiondirektør i NHO, Espen Remme.

Konsekvensene av koronakrisen rammer næringslivet i Møre og Romsdal hardt. Mange bedrifter har mistet inntekstgrunnlaget over natta, andre sier de får problemer i nær framtid. Mange er permittert eller står i fare for å miste arbeidet sitt.

- I denne alvorlige situasjonen må alle gode krefter trå til for å holde hjulene i gang i næringslivet, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.

Hun ga derfor fylkeskommunedirektøren i oppdrag å starte arbeidet med en fylkeskommunal tiltakspakke 18. mars. Fylkeskommunedirektøren la fram tiltakspakken fredag 3. april.

- Jeg er godt fornøyd med forslagene som er lagt fram, sier Torve.

Det foreslås å bruke 175 millioner fylkeskommunale kroner på målrettede tiltak som vil komme næringslivet i Møre og Romsdal til gode.

- Tiltakene vil bli lyst ut så snart fylkestinget har gitt sin tilslutning, sier fylkesordføreren.

Næringspakken inneholder blant annet vedlikeholdsarbeid på fylkesvegnettet og de videregående skolene, samt tiltak innen næringsutvikling som bredbåndsutbygging, kompetanseheving, forskning, innovasjon, grønn omstilling og konkrete tiltak innen kultur og reiseliv.

Fylkesordføreren har hatt tett dialog med næringslivet og fylkespartnerskapet for verdiskaping og kompetanse siden koronakrisen traff Møre og Romsdal. Partnerskapet består av fylkeskommunen, av fylkesleddet i LO, NHO, Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet, NAV, KS og representanter fra kunnskapsparkene.

Espen Remme, i NHO Møre og Romsdal roser fylkeskommunens tiltakspakke.

– Her tar fylkeskommunen et viktig samfunnsansvar for å bidra til verdiskaping og sysselsetting. NHO håper at også kommuner og andre offentlige etater følger etter. Tiltakene som er et første steg, vil gi viktige oppdrag for lokalt og regionalt næringsliv, og vil bidra til optimisme. Det trenger vi nå, sier Remme.

Distriktssekretær i LO, Kari Hoset Ansnes, er også glad for fylkeskommunens vilje til å bidra i ei krevende tid.

– Vi håper nå at tiltakspakka kan bidra til mindre permitteringer, og at arbeidsfolk raskere kan komme tilbake til arbeid, sier Ansnes. Det betyr mye for den det gjelder, men også for bedriftene som får ei håndsrekning til å komme seg gjennom krisa, sier LO-sekretæren.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: