Dette er kravene fra små og mellomstore bedrifter

Bedriftsleder Karl Inge Rekdal (t.v.) overleverte "SMB-løftet" til en lydhør næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi er ryggraden i norsk næringsliv og vi er helt avhengige av at hverdagen forenkles, sier bedriftsleder Karl Inge Rekdal i Sykkylven Stål.

SMB-løftet
Under Arendalsuka overleverte bedriftsleder Karl Inge Rekdal et dokument til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Det såkalte "SMB-løftet" inneholder fakta, ønsker og krav til myndighetene for å sikre og styrker vilkårene for bedrifter med under 100 ansatte.

(Lenke til dokumentet "SMB-løftet" nederst i saken).

Enklere hverdag

I tillegg til å være bedriftsleder, er Karl Inge Rekdal leder av NHOs SMB-forum og styreleder i NHO Møre og Romsdal.

– Forenkling av hverdagen er etsvært  viktig tema for de mindre bedriftene. Vi vil mye heller bruke tiden på å skape nye arbeidsplasser enn å fylle ut skjema og søknader, sier Rekdal.

Tilgang til kompetanse, kapital og kunder er andre viktige poeng som understrekes i dokumentet som næringsministeren fikk overlevert.

Viktig for AS Norge
Verdiskapningen fra norske SMB tilsvarer 700 milliarder kroner, det dobbelte av det nasjonen Norge brukte på helse i 2017. Hele 99 prosent av norske bedrifter har under 100 ansatte.  Annen hver ansatt i næringslivet, jobber i en SMB-bedrift.

– Befolkningen blir eldre, helse- og pensjonsutgiftene øker, samtidig som oljeinntektene går nedover. Deter derfor helt nødvendig med en politikk som legger til rette for at disse bedriftene får utvikle seg, sier Rekdal.

De mindre bedriftene er av enorm betydning for av man kan bo og arbeide over hele vårt langstrakte land. De kan ofte utgjøre forskjellen mellom levende og fraflyttede lokalsamfunn.  

Vil øke innsatsen
Da næringsministeren fikk overlevert dokumentet under Småbedriftsdagen under Arendalsuka, kvitterte han med å erkjenne at det må gjøres enda med for SMB-bedriftene.

– Fra 2011 er det forenklet for 15 milliarder kroner, men vi kan og skal gjøre mer. Fortsatt dukker det opp nye regler og byråkrati som gjør hverdagen vanskelig. Innen 2020 har vi som mål å forenkle bort ytterligere 10 milliarder. Målet er at dette skal merkes i en helt vanlig bedrift på en helt vanlig onsdag, sa Røe Isaksen.

Her kan du lese hele småbedriftsdokumentet som næringsministeren fikk overlevert.

Næringsministeren om SMB-løftet

Se hele SMB-debatten