NHO

Innhold

Eksport gir 45 000 arbeidsplasser i Møre og Romsdal

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

64 prosent av alt som blir eksportert fra Møre og Romsdal (unntatt olje og gass), selges til EU. Storbritannia er vår viktigste handelspartner.

 - Dette viser hvor avhengige vi er av gode handelsavtaler. I en verden der vi ser stadig flere tegn til proteksjonisme og tollmurer, sikrer EØS-avtalen forutsigbarhet, vekst, utvikling og åpne grenser til hele Europa. EØS avtalen er livsviktig for næringslivet i Møre og Romsdal, sier seniorrådgiver Pål Bakke i NHO Møre og Romsdal. 

Eksportrettet aktivitet i næringslivet legger grunnlag for 45 000 arbeidsplasser i Møre og Romsdal. Det viser en ny rapport som analysebyrået MENON har laget for NHO.

Litt under halvparten av arbeidsplassene er ansatte i eksportbedriftene i Møre og Romsdal, mens resterende er ansatte i leverandørbedrifter og deres underleverandører i fylket og resten av landet, viser ringvirkningsanalysen fra MENON.

Eksporten fra næringslivet i Møre og Romsdal gir også grunnlag for sysselsetting i offentlig sektor gjennom at det betales skatter og avgifter. Denne effekten er ikke med i beregningen.

De som ønsker å reforhandle EØS-avtalen eller vil ut av den, legger også titusenvis av arbeidsplasser i potten.

Pål Bakke, NHO Møre og Romsdal

Mest til Europa
Møre og Romsdal er et av fylkene i landet som eksporterer mest. I 2017 var eksportverdien på 68 milliarder kroner utenom olje og gass. 64 prosent av varene ble solgt til det indre marked i EU. I 2017 var Storbritannia det landet vi eksporterte mest til (5,9 mrd.), deretter Tyskland (5,7 mrd) og Nederland (5,5 mrd.)
Møre og Romsdal er det fylket i landet som har høyest eksportverdi pr. ansatt (eksportintensitet), med 800 000 kr. pr. sysselsatt. På de to neste plassene er Sogn og Fjordane (631 000 kr) og Nordland (612 000 kr.).De største eksportnæringene i fylket er innen maritim, havbruk, aluminiums- og annen kraftbasert industri. MENON-analysen viser at alle kommuner i Møre og Romsdal eksporterer. Høyest eksport er det fra Ålesund og Sunndal.

 

 

Møre og Romsdal ekstra sårbar
Eksportintensiteten er en indikator på et fylkes avhengighet av eksport og beskriver hvor godt næringslivet klarer å dra nytte av norsk markedstilgang og norske konkurransefortrinn. Samtidig gir det en pekepinn på hvor sårbart næringslivet er for endringer i internasjonale rammevilkår knyttet til handel.- Rapporten forteller oss at Møre og Romsdal, kanskje mer enn noen andre fylker, er avhengig av gode og forutsigbare handelsavtaler. De som ønsker å reforhandle EØS-avtalen eller vil ut av den, legger også titusenvis av arbeidsplasser i potten. Det bør særlig stortingspolitikere som representerer innbyggere og næringsliv i Møre og Romsdal merke seg, sier seniorrådgiver i NHO Møre og Romsdal, Pål Bakke.   

#205

Pål Bakke er seniorrådgiver i NHO Møre og Romsdal

NHOs årskonferanse
Onsdag 9. januar har NHO sin årlige årskonferanse i Oslo Spektrum. Temaet i år er «Vi og verden» og retter søkelys mot hvor viktig det er med stabile avtaler og felles internasjonale spilleregler.

Både statsminister Erna Solberg, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og flere andre profilerte samfunns- og næringslivsaktører skal på podiet.

Møre og Romsdal er representert ved fiskeeksportør Knut Haagensen i Jangaard Eksport i Ålesund som skal holde et innlegg med tittelen «Handel skjer mellom mennesker». NHOs årskonferanse kan følges direkte på NRK 2 fra kl. 08.45. Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: