NHO

Innhold

Ekstra tilskudd til lærlingebedrifter

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Illustrasjonsfoto

Flere hundre ungdommer i Møre og Romsdal mangler lærlingeplass denne høsten. Nå har fylkeskommunen fått 9, 6 millioner å dele ut til bedrifter som vil gjøre en ekstra innsats for å ta inn lærlinger.

- Vi mangler fortsatt læreplasser, så vi håper at både næringslivet og det offentlige kan vurdere å ta inn ekstra lærlinger, sier seksjonsleder Bjørnar Loe i utdanningsseksjonen i fylkeskommunen.

Bedriftene i Møre og Romsdal er generelt flinke til å ta inn lærlinger. Men koronasituasjonen i år har ført til at lærlinger har blitt permitterte, og at ikke alle har fått seg læreplass. Derfor trengs det en ekstra innsats. For å stimulere bedriftene til å ta inn ekstra lærlinger har Møre og Romsdal fylkeskommune fått 9 642 000 i ekstratilskudd.

Godkjente lærebedrifter som øker inntaket av lærlinger i 2020 får 25.000 kroner i ekstratilskudd pr. lærling. I ekstra utsatte fag der lærlingemangelen er prekær, gis et tilskudd på 35.000 pr. lærling. Disse fagene er pr. i dag kokk- og servitørfaget, reiseliv, resepsjon, helse-, barne- og ungdomsarbeiderfaget.

I tillegg gjelder disse kriteriene for bedrifter som vil gjøre en ekstra innsats for å ta inn lærlinger:

 • Nye lærebedrifter (selvstendige lærebedrifter eller medlemsbedrifter i opplæringskontor) som godkjennes etter 1. september 2020, og som inngår lærekontrakt i 2020, får 25.000 kroner i ekstra tilskudd. I tillegg får de 25.000 kroner pr. lærling de tar inn i 2020. Eksisterende lærebedrifter som blir godkjent i et nytt lærefag, regnes som ny lærebedrift i denne sammenhengen.
 • Tidligere godkjente lærebedrifter som ikke har hatt lærling de siste to åra, kan søke om ny godkjenning som lærebedrift. Ved ny godkjenning og inntak av en lærling i 2020, får bedrifta 30.000 kroner i stimuleringstilskudd. I tillegg får de 25.000 kroner for påfølgende lærlinger.
 • Lærebedrifter som overtar en lærling fra en permitteringssituasjon eller opphørt virksomhet får 10.000 kroner i stimuleringstilskudd. Det må være en førsteårslærling, og det må stå igjen minimum seks måneder av læretida.
 • Det kan tildeles tilskudd ut ifra særskilte behov som kan oppstå i løpet av perioden. Seksjonsleder i opplæring i bedrift må godkjenne før tilskuddet blir utbetalt.
 • Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjøre skjønnsmessige vurderinger ut fra de økonomiske midlene som til enhver tid er til rådighet. Midlene tildeles løpende så langt rammen rekker.
  (Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune)

  Trenger din bedrift mer informasjon om lærlingeordningen kan du ta kontakt med opplæringskontorene for de enkelte fagområdene, eller fylkeskommunen direkte.

  Les også: Ni gode grunner til å ta inn lærlinger (ekstern lenke)

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: