NHO

Innhold

Flere tilbake i jobb

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

#205

Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er dalende, viser de siste tallene fra NAV.

Fersk statistikk fra NAV viser at det i juli er 1 869 færre helt eller delvis arbeidsledige personer i Møre og Romsdal sammenlignet med forrige måned. 

Totalt er 9 868 personer helt eller eller delvis uten arbeid i fylket.  Dette utgjør 7, 1 prosent av den totale arbeidsstyrken. På landsbasis er 223 221 personer (7, 9 prosent) helt eller delvis ledige. 

Antall helt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste måneden gått opp med 239 personer, mens antall delvis ledige er redusert. 

– Antall helt ledige stiger vanligvis om sommeren. De to foregående årene økte ledigheten med henholdsvis 300 og 537 fra juni til juli. Dette viser at utviklingen i arbeidsmarkedet fortsatt er positiv, sier fungerende direktør  i NAV, Hege-Beate Skjølberg.

Nedstengingen av samfunnet i forbindelse med Covid 19, førte til en rekordhøy arbeidsledighet i den tidlige fasen. Mars var den verste måneden, da 18 557 personer i Møre og Romsdal var helt eller delvis uten arbeid (397 994 på landsbasis). Etter toppen i mars har ledighetstallene gradvis gått nedover, men fortsatt er vi langt unna en normalsituasjon. 

Ledighetstallene for juni 2020 (Kilde: NAV)
image9hm5.png

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: