NHO

Innhold

Ikke billigere å utsette Nordøyvegen

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

#205

- Nordøyvegen vil utvilsomt ha en stor betydning for lokalt næringsliv, sysselsetting og verdiskapning, sier styreleder Karl Inge Rekdal i NHO Møre og Romsdal

 

 – Det er urealistisk å tro at en avlysning av konkurransen nå, med en påfølgende omprosjektering, vil føre til at man i en ny konkurranse vil få inn tilbud som er betydelig rimeligere enn det som foreligger. Dette vil ta lang tid og bare bringe inn ytterligere usikkerheter for næringslivet og for de som bor der.

Det sier styreleder i NHO Møre og Romsdal, Karl Inge Rekdal, med tanke på den videre skjebnen for prosjektet.

Mandag 26. november vedtok et flertall i fylkesutvalget i Møre og Romsdal å gå videre med byggingen av Nordøyvegen. Det er imidlertid i fylkestinget 11. desember at den endelige avgjørelsen skal fattes.

#205

– Uheldig
NHO Møre og Romsdal mener at uavhengig hvilket prosjekt det er snakk om, så er det svært uheldig og uforutsigbart for anleggsentreprenørene om man skal avlyse konkurransen basert på usikre og uriktige antakelser.

- Nordøyvegen vil utvilsomt ha en stor betydning for lokalt næringsliv, sysselsetting og verdiskapning og vi forstår skuffelsen som mange opplever over at prosjektet er midlertidig stanset opp, sier Rekdal.