Foto:

Jan-Fredrik skal inspirere på årskonferansen i Ålesund

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Foto:

Inspiratoren Jan-Fredrik Carlsen er en av mange spennende navn som skal på scenen under NHO Møre og Romsdals årskonferanse 7. juni.

Torsdag 7. juni arrangerer NHO Møre og Romsdal sin årskonferanse på Scandic Parken Hotel i Ålesund.  Hit kommer en rekke bedriftsledere og andre interesserte for å høre om «En ny morgendag» som er årets tema for konferansen.

Espen Remme, regiondirektør NHO Møre og Romsdal. Foto:

- Vi står midt i en krevende tid der vi enda ikke har ristet helt av oss pandemien, samtidig som Russlands krigføring mot Ukraina skaper ubalanse. Vi må likevel evne å se framover for å løse de store utfordringene vi står overfor, sier regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal.

Til årskonferansen i Ålesund kommer blant andre Anniken Haugli, som er viseadministrerende direktør i NHO. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal redegjøre for status i trusselbildet, og det blir satt av godt med tid for å snakke om mulighetene i eksportfylket Møre og Romsdal.

Mangel på arbeidskraft
Rekruttering av arbeidskraft er en høyaktuell problemstilling for bedriftene i Møre og Romsdal.
72 prosent av bedriftene svarer at de mangler rett kompetanse, ifølge NHOs kompetansebarometer. Ved utgangen av april var arbeidsledigheten i fylket nede i 1,7 prosent. Det gjør at utfordringen med å skaffe kompetent arbeidskraft blir stadig mer krevende. Når også tilgangen til innleid arbeidskraft er blitt vanskeligere, er dette dramatisk for mange bransjer.

- Mangelen på rett kompetanse hindrer bedrifter i å utvikle seg, og det hindrer vekst og økt verdiskapning som velferdssystemet vårt er avhengig av. Å få flere i arbeid er jobb nummer 1 fremover, sier Espen Remme.

Entusiasme
Deltagerne på NHOs regionale årskonferanse kan også se frem til et inspirasjonsforedrag med den kjente manageren Jan-Fredrik Karlsen, som med sin sedvanlige entusiasme skal fortelle hva som må til for å nå målene dine.

Påmeldingen til konferansen er allerede godt i gang, påmeldingsfrist er onsdag 6. juni.