NHO

Innhold

Julehilsen fra regiondirektøren

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Torill Ytreberg

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal

- Lykke til i det nye, spennende tiåret som står foran oss. Jeg ønsker dere alle en fredfull jul og et fremgangsrikt nytt år!

Julehøytiden står for døren og mange av dere tar nå en velfortjent juleferie. Vi ved NHOs regionkontor i Møre og Romsdal tar også noen dager julefri, mens vi ser tilbake på et innholdsrikt og aktivt 2019.

Det har vært mange spennende saker, med noen oppturer og noen nedturer.
Store deler av næringslivet i Møre og Romsdal er fortsatt i vekst. Vi er nå landets nest største eksportregion. Ingen andre regioner eksporterer mer sjømat enn Møre og Romsdal, og for første gang passerer eksportverdien av norsk sjømat 100 milliarder.

Den maritime industrien har vist en imponerende omstillingsevne selv om noen fortsatt sliter med etterdønningene etter oljekrisen. Det jobbes hardt og målrettet med å finne nye markeder og ikke minst med å tilpasse seg det grønne skiftet, der klimavennlige løsninger får stadig større fokus. Det er gledelig å se at den maritime klyngen er i vekst og at det inngås nye kontrakter innen havvind, havbruk, cruise og fiskeri.

Året rundt er NHO er tett på det politiske livet i regionene og landet ellers. Noen av sakene med positivt fortegn er at flere bedrifter i fylket har fått bevilget midler fra regjeringen til fremtidsrettede innovasjonsprosjekter.

Regjeringens SMB-melding er hyggelig lesning. Her har de lyttet på innspillene fra NHOs forum for små og mellomstore bedrifter. Der har særlig vår tidligere styreleder Karl Inge Rekdal og nåværende styreleder Erik Espeset gjort en solid jobb for å påvirke regjeringen til å gjøre hverdagen til bedriftene enklere.  

Det er positivt, om enn ikke uventet, at Møreaksen nylig ble vurdert som det beste fjordkrysningsalternativet mellom Ålesund og Molde. Nå skal NHO og flere andre jobbe hardt for å få oppstartsmidler til Møreaksen og bevillinger til flere andre viktige samferdselsprosjekter når Nasjonal Transportplan skal rulleres i 2021. 

Det er også positivt at regjeringen har også gått inn med 150 millioner til nytt kulturhus i Kristiansund. Dette blir den største operascenen utenfor Oslo, og vil skape nye næringer og gjøre Møre og Romsdal enda mer attraktivt for tilreisende.  

Så vil vi gratulere Nyhamna som gassknutepunkt. Gass fra flere nye felt blir nå sendt til Nyhamna i Aukra via Polarled, der den blir prosessert og sendt videre til bla. Storbritannia. Gassen fra Nyhamna dekker nå 25 % av det britiske gassbehovet og bidrar til at de kan stenge ned flere kullkraftverk. 

På minussiden er det veldig skuffende at regjeringen ikke kuttet skatt på arbeidende kapital i årets statsbudsjett. Vi vet at for mange er formueskatten konkurransevridende og en bremsekloss for nyinvesteringer og utvikling. Vi akter ikke å gi oss på kravet. NHO vil også framover gjøre det som står i vår makt for å få fjernet den urimelige skatten.

I desember vedtok Fylkestinget omfattende kutt  i driftsbudsjettet. Det gikk særlig ut over næringslivet ved at flere viktige yrkesfaglige tilbud i videregående skole blir fjernet og at ferjetakstene stiger kraftig. Dette øker kostnadene til bedriftene og gjør at utfordringen med å skaffe kompetent arbeidskraft blir enda mer utfordrende. Vi mener budsjettkuttene er en fallitterklæring og at Møre og Romsdal Fylke ikke makter å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. 

Utfordringene og arbeidsoppgavene står i kø framover. I eksportfylket Møre og Romsdal følger vi ekstra godt med på Brexit og utviklingen av handelskrigen mellom USA og Kina som begge kan få store konsekvenser for næringslivet her i fylket. Det er samtidig godt å registrere at oppslutningen om EØS-avtalen fortsatt er stor i Norge, men den er stadig under press. Vårt ønske er at dere benytter enhver anledning til å fortelle hvor viktig EØS er for din bedrift, slik flere allerede har gjort i ulike medieoppslag og foredrag.

Til slutt  vil jeg benytte anledningen til å takke alle våre medlemsbedrifter for et godt og konstruktivt samarbeid. Fra nyttår går jeg over i pensjonistenes rekker etter 16 år som regiondirektør i NHO Møre og Romsdal. Det har vært en glede og berikelse for meg å få samarbeide med fremoverlente bedriftsledere og ansatte. Jeg er stolt av å få representere en region med et rikt mangfold av bedrifter og bransjer, som arbeider hver dag for å sikre og skape nye arbeidsplasser i bygd og by. Jakten på nye løsninger, ny teknologi og riktig kompetanse er drivkraft for å utvikle bedriftene videre i en stadig mer krevende konkurransesituasjon. Jeg er trygg på at også den nye regiondirektøren, Espen Remme, vil jobbe hardt og iherdig med å sørge for gode vilkår for våre medlemsbedrifter i Møre og Romsdal.

Lykke til i det nye, spennende tiåret som står foran oss. Jeg ønsker dere alle en fredfull jul og et fremgangsrikt nytt år!

Riktig god jul ønskes fra 
Torill Ytreberg og resten av staben i NHO Møre og Romsdal
 

NHO Møre og Romsdal

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: