NHO

Innhold

Milliondryss til oppdrettskommunene

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

#205

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik deler ut millioner fra Havbruksfondet denne høsten. (Foto: NFD)

Det lønner seg å legge til rette for havbruksnæringen. 29 kommuner i Møre og Romsdal får utbetalt til sammen 38,3 millioner. Og det drypper litt på fylkeskommunen også.

Smøla, Kristiansund og Stordal er de tre kommunene i Møre og Romsdal som kommer aller best ut når Nærings- og Fiskeridepartementet  i høst fordeler midler fra Havbruksfondet.

Smøla får hele 8,8 millioner, Kristiansund snaue seks millioner, mens Stordal får fire millioner (se hele fordelingen i bunnen av artikkelen). 

Jeg håper at enda flere kommuner og fylkeskommuner ser gulroten som ligger i Havbruksfondet

Harald Tom Nesvik, fiskeri- og sjømatminister

Belønning
– Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

166 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 450 millioner kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort 24. oktober.

Gulrot til kommunene
Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor og fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millioner kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner.

– Jeg håper at enda flere kommuner og fylkeskommuner ser gulroten som ligger i Havbruksfondet, og at det stimulerer til at næringen kan fortsette å vokse. Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen helse, skole, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.     

Strenge krav
Regjeringen fikk i 2018 på plass en ny ordning, det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

– Vi vil fortsatt stille strenge krav til næringen når det gjelder krav til bærekraft og fiskevelferd. Senere i år skal vi fargelegge kysten, og da må næringen ha orden i sysakene om man skal kunne vokse i sine områder, sier Nesvik.

Disse kommunene i Møre og Romsdal får penger fra Havbruksfondet i 2019:

Smøla 8 841 203,32
Kristiansund 5 996 690,59
Stordal 4 047 303,80
Aure 3 651 558,75
Vestnes 3 218 215,02
 Sandøy  2 871 540,03
 Halsa  1 300 031,21
 Averøy  794 463,52
 Midsund  780 018,72
 Haram  775 685,29
 Volda  693 349,98
 Ørsta   666 682,67
 Vanylven  606 681,23
 Stranda  563 346,86
 Aukra  532 235,00
 Tingvoll  455 010,92
 Gjemnes  390 009,36
 Rauma  346 674,99
 Giske  307 674,05
 Fræna  303 340,62
 Herøy  228 372,15
 Nesset  184 171,09
 Norddal  173 337,49
 Molde  130 003,12
 Ulstein  130 003,12
 Sande  118 302,84
 Skodje  86 668,75
 Eide  86 668,75
 Surnadal  43 334,37

I tillegg får Møre og Romsdal Fylkeskommune 802 466,87 kroner på konto i høst.

Fakta om årets utbetaling:

  • Årets utbetaling fordeler 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.
  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.
  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 mrd. kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 pst. av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.
  • Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.