NHO

Innhold

Møre og Romsdal er sjøfartsfylke nummer 1

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

#205

Illustrasjonsbilde. (Foto: Pål Bakke, NHO Møre og Romsdal)

Stadig flere nordmenn på norske skip - og hver femte er fra Møre og Romsdal.

 Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20 000 norske sjøfolk på norske skip. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Sjøfolkene er bosatt i alle landets fylker, med størst andel bosatt i Møre og Romsdal (4100), etterfulgt av Hordaland (3200), Nordland (2100), Rogaland (2000) og Trøndelag (1700).

Nærings- og fiskeridepartementet ba i 2018 SSB om å utarbeide en oversikt over antallet norske sjøfolk. Nå er tallene for 2016 til 2018 klare. De viser at det jobbet 20 141 norske sjøfolk på norske skip i 2018.

- Norge har lange og stolte skipsfartstradisjoner, og maritim næring er en av våre viktigste næringer. De over 20 000 nordmennene som har sitt arbeid til sjøs har stor betydning for konkurranseevnen til næringen, og er med på å sikre jobb- og verdiskaping over hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

På riktig kurs
SSBs tall viser at det var en økning i antallet norske sjøfolk på skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) fra 2017 til 2018, fra 15 300 til om lag 15 400, etter en nedgang fra 2016 til 2017.

Tallene viser også at antall sjøfolk som jobber om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) har økt de siste årene. I 2018 var det omtrent 2 100 norske sjøfolk med arbeid om bord på NIS-registrerte skip, en økning på nær 350 personer siden 2016. Samtidig har det vært en nedgang i antallet sjøfolk som jobber på utenlandskregistrerte skip siden 2016.

Rekruttering
Oversikten viser også at det var 968 norske lærlinger og kadetter i 2018 på norske skip.

- Til tross for noen tøffe år i maritim næring etter oljeprisfallet har antallet sjøfolk holdt seg rimelig stabilt, og vi ser en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Dessuten er det gode nyheter at vi har så mange kadetter og lærlinger til sjøs. Jeg mener dette viser at regjeringens politikk virker. Jeg håper at vi også fremover vil få en økning i antall norske sjøfolk på norske skip, sier næringsministeren.
Regjeringen arbeider for at norske rederier, sjøfolk og maritim industri har gode og forutsigbare rammebetingelser. Målet er at norske maritime bedrifter har gode forutsetninger for å skape arbeidsplasser og verdier over hele landet i dag og i fremtiden. Regjeringen har blant annet styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

I 2019 er ordningen på nær 1 822 millioner kroner. Regjeringen har også lovfestet tilskuddsordningen. 

  2016 2017 2018
NIS 1777 1910 2124
NOR 15 778 15 300 15 417
Utenlandsk flagg 3123 2541 2600
Totalsum 20 678 19751 20 141
Fylker201620172018
Vest-Agder 681 655 685
Rogaland 1966 1907 2028
Hordaland 3222 3120 3183
Sogn og Fjordane 984 913 910
Møre og Romsdal 4170 3984 4115
Trøndelag 1762 1668 1669
Nordland 2218 2096 2082
Troms 1327 1251 1240
Østfold 408 397 398
Akershus 253 234 256
Oslo 365 357 374
Hedmark 108 97 104
Oppland 104 101 109
Buskerud 171 171 177
Vestfold 1131 1122 1147
Finnmark 320 315 297
Telemark 361 335 360
Uoppgitt 580 513 487
Aust-Agder 540 507 536
Totalsum 20,671 19,743 20,157

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: