NHO

Innhold

NAV: – Bedriftene i Møre og Romsdal mangler arbeidskraft

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

#205

Bedriftene i Møre og Romsdal melder om mangel på kompetent arbeidskraft i ulike bransjer. 25 prosent av bedriftene venter en økning i arbeidsstokken, i følge NAV.

Ferske tall fra NAV viser at arbeidsledigheten fortsatt er lav og bedriftene trenger flere folk i arbeid.

 I mai 2019 er 2 777 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,0 prosent av arbeidsstokken og er en nedgang i ledigheten på 9,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, skiver NAV i en pressemelding.

God utvikling
– Vi har hatt en god utvikling av arbeidsledigheten i Møre og Romsdal hittil i 2019. I januar hadde vi omtrent samme ledighet her som i landet, mens vi nå har 0,13 prosentpoeng lavere. Sammenlignet med samme tid i fjor har vi en nedgang på nesten ti prosent, mens landet totalt har omtrent samme tall på ledige nå som for ett år siden, sier direktør i NAV i Møre og Romsdal, Stein Veland.

Bedriftene trenger folk
– Bedriftsundersøkelsen til NAV viser at 25 prosent av bedriftene venter en økning i arbeidsstokken. Samtidig kommer det fram at mangelen på arbeidskraft er doblet det siste året. Dette styrker troen vår på at ledigheten vil holde seg lav, og kanskje reduseres ytterlegere i månedene framover. Vi har nå en god anledning til å følge opp regjeringens inkluderingsdugnad, slik at flere av de som står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Det vil gjøre godt for den enkelte, for bedriftene, lokalmiljøet og for storsamfunnet, sier Veland.

#205

Stein Veland er direktør i NAV Møre og Romsdal

Færre på tiltak
I mai 2019 har NAV registrert 911 arbeidssøkere i ulike arbeidsmarkedstiltak, 194 færre enn i mai 2018. Til sammen gir det en brutto arbeidsledighet på 3 688 personer i fylket. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er nå 1,7 prosent for kvinner og 2,3 prosent for menn.

I landet er det 59 813 helt ledige, noe som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstokken. Dette er en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Her er ledighetstallene for din kommune:
Ledighet mai 2019.pdf

Ledighet i Møre og Romsdal mai 2019