Innreisenekt gir forsinkelser for 1 av 4 bedrifter

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Blant NHOs medlemsbedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft, opplever hver fjerde bedrift forsinkelser i pågående prosjekter. - Om grensestengingen varer, vil bildet trolig forverres, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.