Nytt styre i NHO Møre og Romsdal

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Tre styremedlemmer takket av, tre nye inn på NHO Møre og Romsdals digitale årsmøte.

NHO Møre og Romsdal gjennomførte årsmøte 26. mai. På grunn av Covid-restriksjoner ble årsmøtet arrangert digitalt i Teams. 

Konsernsjef i TAFJORD, Erik Espeset, ble gjenvalgt som styreleder. Nye styremedlemmer ble Gunhild Sjøvik (Cinderella Eco Group), Benthe Langeland (Storfjord Hotel) og Terje Bø (Spilka Industrier AS). Disse ble valgt for to år.

Ingebjørg Klausen (R&M Ship Interior AS), Håvard Sætre (Optimar AS) og Sven Erik Moe (Scandic Parken Hotel) ble takket av etter god innsats i NHOs styre.

De øvrige styremedlemmene som ikke var på valg er: Sidsel Sæterøy (Safepath AS), Jan Endre Vartdal (Vartdal Plastindustri AS), Tine G. Laskerud (Grytnes Entreprenør AS), Jannicke L. Mordal (Luggen Hårstudio AS) og Gjertrud Bjørnvold (ISO-Piloten AS).

- Vi har fått inn nye dyktige bedriftsledere i styret som skal legge føringer for NHOs arbeid med å sikre gode rammer for økt verdiskapning og gi service til medlemsbedriftene våre, sier regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal.

NHO er Norges største arbeidsgiverorganisasjon og er representert med regionforeninger i alle landets fylker. Medlemsveksten har vært god i koronaåret 2020 og NHO Møre og Romsdal har nå ca. 1700 medlemsbedrifter over hele fylket. Bedriftene sysselsetter ca. 30 000 årsverk i store og små virksomheter i de fleste bransjer.