NHO

Innhold

NHOs lokale advokat er en viktig støttespiller for bedrifter som Renex

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

NYTTIG: Gründer Øyvind Edvardsen (t.h.) i RENEX har aldri angret på NHO-medlemskapet, og setter stor pris på støtten fra NHO-advokat Sturla Dalhaug. Foto: Pål Bakke.

– Vi er en ung bedrift i ekspansjon, og det oppleves trygt å ha en juridisk sparringspartner i form av NHO-advokaten, sier gründer Øyvind Edvardsen i rengjøringsfirmaet Renex.

Å gjøre ting riktig fra første stund kan være avgjørende når du starter egen bedrift. Men hva er riktig? Jo, det er blant annet å sørge for at du ivaretar arbeidsmiljøloven og kravene som stilles til HMS. Gründerne Peter Blindheim (42) og Øyvind Edvardsen (52) startet rengjøringsfirmaet Renex i 2011. Selskapet vokste raskt, og fikk blant annet en stor kontrakt med et oljeselskap som hadde høye HMS-krav. 

Et medlemskap med relevante fordeler

– For å være en ryddig aktør meldte vi oss inn i NHO bare fire måneder etter vi startet opp. Det har vi ikke angret på, sier Edvardsen. Medlemskapet gir dem fri tilgang på kontraktmaler som alltid er oppdaterte i henhold til lovverket. I tillegg kan de kontakte NHOs regionadvokat så ofte de vil for juridisk rådgivning innen arbeidsrett. 

Hva koster et medlemskap? Beregn medlemskontingenten helt uforpliktende

God forståelse for hver bedrift

Siden Renex ble medlem av NHO har de fortsatt å vokse. Frem til årsskiftet skal de øke antall ansatte med tjuefem nye helårsverk. I dag teller bedriften 150 ansatte, og de har kontorer i Bergen og Kristiansund, i tillegg til hovedkontor i Ålesund. NHOs regionadvokat Sturla Dalhaug (41) kjenner godt til Renex, og deres raske vekst.

– I rollen som regionadvokat blir jeg godt kjent med medlemsbedriftene i regionen. Jeg har hyppig kontakt med dem, og får en god forståelse for deres verdier og hvordan hver enkelt bedrift jobber. Da er det enklere for meg å hjelpe dem slik at det matcher med deres forutsetninger, sier han.

#205

RYDDIG: Som regionadvokat har Sturla Dalhaug hyppig kontakt med medlemsbedriftene, og han har blitt godt kjent med Øyvind Edvardsen og RENEX. Foto: Pål Bakke.

 

En viktig støttespiller

Advokaten forteller at det som kjennetegner de små og mellomstore bedriftene i Møre og Romsdal, er at de har relativt få medarbeidere som jobber med administrasjon. De har som regel ikke egne ansatte som jobber med HR, og veldig få har interne jurister.

– For disse bedriftene blir jeg og resten av NHO-fellesskapet en viktig støttespiller, sier Dalhaug.

Dette kan NHO-advokaten bidra med

Renex -gründerne er for lengst på fornavn med NHO-advokaten, og opplever det som veldig enkelt å konsultere ham med små og store spørsmål.

– Sturla er en solid og kunnskapsrik sparringspartner for oss. Han har blant annet bistått i forbindelse med kontraktsforhandlinger med store aktører, og han gir oss gode råd i personalsaker, forteller Edvardsen. Advokaten ser på seg selv som en mobil rådgiver for medlemsbedriftene i alle spørsmål som handler om arbeidsrett og tariff.

– Ofte får jeg spørsmål om konkrete saker som har dukket opp. Noen ganger kan jeg gi et svar der og da på mobil eller e-post. I andre tilfeller er oppgaven mer omfattende, og da kommer jeg til bedriften for å bidra i forhandlinger eller andre møter. Medlemmene skal slippe å forflytte seg fra sin arbeidsplass for å få hjelp av meg, sier han.

Kontakt oss for alle spørsmål om medlemskap

 

#205

STILLER ALLTID OPP: NHO-advokat tilbringer halvparten av arbeidstiden sin ute hos medlemsbedrifter, og i tillegg til arbeidsrett bistår han i tariffspørsmål og lokale lønnsforhandlinger. Foto: Pål Bakke.

Brenner for arbeidsrett

I Møre og Romsdal-regionen finnes det totalt nesten 1600 bedrifter som er medlem i NHO. Mange befinner seg utenfor de største byene, og bedriftene ligger spredt mellom Herøy lengst sør på Sunnmøre til Surnadal lengst nord på Nordmøre. For Dalhaug, som tilbringer cirka halvparten av arbeidstiden ute hos bedriftene, betyr det hyppige bil- og fergeturer.

– Det blir ofte svele og kaffe til lunsj, smiler han. Han benytter blant annet reisetiden til å være tilgjengelig for medlemmene på telefon.

– Jeg ønsker å være tilgjengelig. Arbeidsrett er et felt jeg virkelig brenner for. Ingen spørsmål er for små eller for store, sier han.
 

Medlemskapet er mer enn arbeidsrett

I tillegg til å være en juridisk rådgiver innenfor arbeidsrettslige spørsmål, bistår han i tariffspørsmål og lokale lønnsforhandlinger. Han arrangerer også kurs på ulike steder i fylket for å gi medlemsbedriftene mulighet til å styrke sin egen kompetanse innenfor HR. Tema kan være alt fra hvordan man som arbeidsgiver går frem ved en oppsigelse, til hva som er viktig å huske på når det gjelder midlertidige ansettelser. Dette er svært aktuelt i en region som er preget av sesongbasert næring som fiske og reiseliv. 

Populære kurs

– Kursene er veldig populære, og bidrar også til å knytte næringslivet i regionen tettere sammen. Det gir lokale bedrifter en unik mulighet til å utvide nettverket sitt, sier Dalhaug. Ofte kjenner han kursdeltakerne fra før, men skulle det dukke opp nye ansikt, så nøler han ikke med å etablere kontakt.

– Da går det som regel ikke lang tid før de kommer tilbake til meg for å be om rådgivning, sier han.

Søk om medlemskap i NHO

Som NHO-medlem får du blant annet disse fordelene:

  • Rådgiving fra våre advokater og eksperter om blant annet arbeidsmiljøloven, forsikringer, kontrakter og pensjonstilbud til ansatte.
  • Tilgang til politisk påvirkningskraft både lokalt og nasjonalt.
  • Kompetansehevende kurs lokalt som gjør deg til en relevant og oppdatert arbeidsgiver.
  • Hjelp fra NHOs regionkontor. De kjenner ditt nærmiljø og har lokale nettverk. 
  • Full tilgang til NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no. Dette er et verdifullt verktøy som hjelper deg i den daglige driften av din bedrift.
  • Bedriften blir også medlem i en landsforening/ bransjeforening. Her får du råd og hjelp i spørsmål som angår din bransje. De fleste tilbyr egne medlemsfordeler. 

Visste du at:

  • Gründerbedrifter kan bli i medlem i NHO for 2000 kr i året.
  • De fleste medlemsbedrifter i NHO er små og mellomstore.