Slik bekjempes arbeidslivskriminalitet i Møre og Romsdal

#205

Linn B. Erstad er politiførstebetjent i økonomi- og miljøavsnittet i Møre og Romsdal politidistrikt.

Samfunnet svindles for 28 milliarder i året som følge av arbeidslivskriminalitet. I Møre og Romsdal samarbeider flere offentlige etater for å avdekke ulovlige forhold. Det har gitt gode resultater.

– Det er enkelte bransjer vi følger ekstra godt med på.

Anne Orheim, Arbeidstilsynet.

– Vi har stor effekt av å jobbe tverrfaglig når det gjelder å bekjempe arbeidskriminalitet. Det at flere etater jobber med samme mål for øye gjør at vi kan koordinere innsatsen. 

Det sa politiførstebetjent Linn B. Erstad i Møre og Romsdal politidistrikt på HMS-dagen til NHO Møre og Romsdal i Ålesund. 

Sammen med Anne Orheim i Arbeidstilsynet fikk deltakerne et godt innsyn i hvordan de offentlige etatene jobber sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet i vårt distrikt. 

Den tverrfaglige a-krimgruppa består av seks etater; Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Kemneren, NAV og Statens vegvesen.

Gode resultater
A-krimgruppa ble opprettet i 2016 og hittil har samarbeidet ført til at flere straffbare forhold og brudd på arbeidsmiljøloven er blitt avslørt.

Skatteetaten: Har kontrollert over 100 virksomheter og krevd inn hundretusener i ubetalte skatter og avgifter.
Kemneren: Har over 20 saker i arbeid som følge av a-krimsamarbeidet. 
Arbeidstilsynet: Har opprettet over 150 saker (kontroller, kartlegging og veiledning) som følge av a-krimsamarbeidet. Har avdekket flere uregistrerte selskaper som nå har registrert seg. Minst fire selskaper har fått pålegg og innskrenkede tillatelser etter flere tilsyn. Har innlevert to politianmeldelser.
Politiet: Fem personer er blitt uttransportert fra Norge og fått to års innreiseforbud. Jobber med flere anmeldelser som følge av a-krimaksjoner. 
NAV: Har mottatt nyttig informasjon om virksomheter og personer. Dette har blant annet ført til mindre trygdeutbetalinger og refusjoner.

– Vi møtes en gang i måneden der vi sitter sammen og jobber. Vi har også koordinerte aksjoner, tilsyn og fortløpende informasjonsutveksling, sier Erstad. 

– Det er enkelte bransjer vi følger ekstra godt med på, sier Anne Orheim i Arbeidstilsynet.

Økt innsats
Både regjeringen og Riksadvokaten har bedt om at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet skal prioriteres fordi det har store konsekvenser for fellesskapet og den seriøse delen av norsk næringsliv.  

NHO er selvsagt også på offensiven for å få til et mer lovlydig arbeidsliv og har foreslått en punktvis tiltakspakke som involverer både myndighetene, næringslivet og hver enkelt av oss.

Viktig med tips
Den tverrfaglige arbeidsgruppa tar gjerne mot tips dersom noen mistenker lovbrudd i arbeidslivet, blant annet svart arbeid, bruk av ulovlig arbeidskraft, skatt- og avgiftsunndragelser eller andre forhold.  
– Alle tips vi får inn blir vurdert og det er bedre å tipse for mye enn for lite. Det er ikke sikkert at tipset alene gjør at vi griper inn umiddelbart, men opplysningene kan være den ene biten i et puslespill som fører til at saker løsner, sier Linn B. Erstad i politiet. 

Arbeidstilsynet har en egen tipsside der man også får nyttig informasjon om hvordan man skal gå frem.

Siden finner du her: https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/tips/. Er det umiddelbar fare for liv eller helse, må man ringe politiet direkte. 

– Anonymiteten til tipserne blir selvfølgelig ivaretatt og man trenger ikke å være redd for at utenforstående skal få vite hvem som tipser, sier Erstad.