Velkommen til BYGGEPLASSEN

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Fylkets viktigste møteplass for bygg- og anleggsbransjen er i Ålesund tirsdag 26. april.

Tirsdag 26. april arrangerer NHO, Rørentreprenørene, NELFO og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) konferansen "Byggeplassen". Arrangementet foregår på Scandic Parken Hotel i Ålesund.
Bygg - og anleggnæringens rolle i det grønne skiftet er tema for konferansen, som retter seg mot byggherrer, arkitekter, rådgivere, leverandører og utførende bedrifter innen bygg- og anleggsnæringen.

"Byggeplassen" er et heldagsseminar der viktige aktører er på scenen for å belyse temaet.

Påmeldingsfrist er onsdag 25. april og påmelding kan gjøres HER.

Program:

10.00-10.15: Velkommen og derfor er vi her
10.15-10.45: Sirkulærøkonomi, nye krav til finansiering og nye regler fra EU – hvordan vil det påvirke bedriftene? Thina Saltvedt, Nordea.
10.45-11.15: Byggenæringen kan bidra med store klimakutt. Anders Nohre-Walldén, Grønn byggallianse.

11.15-11.30: Pause

11.30-12.30: Hva kan vi bidra med for at vi skal nå klimamålene? Andreas Andenæs fra Christie & Opsahl AS, Christian Malin fra Caverion Norge AS, og Ronald Dyrhol fra Klar Energy AS.

12.30-13.15 Lunsj

13.15-14.00 Klimakrav i fremtidige kontrakter og hvordan påvirkes standardkontraktene? Per Olaf Brækkan, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kirsti Louise Slotsvik, Sørsida Utvikling AS og Øystein Vartdal Riise, Judicia.
14.00-14.30 Vi må ikke glemme rekrutteringen – vi er avhengig av ny arbeidskraft for å lykkes med det grønne skiftet. Jørgen Legaard, BNL.

14.30-14.50 Kaffepause

14.50-16.15 Markedsutsikter
Offentlige aktører presenterer utvalgte prosjekter:
• Møre og Romsdal fylkeskommune, Per Olaf Brækkan
• Ålesund kommune
• Kristiansund kommune
• Molde kommune
• Møre og Romsdal fylkeskommune, samferdsel
• Nye Veier

16.15 Takk for i dag

17.00 Bransejeprat i baren
18.00 Middag