Foto:

Venter god julehandel i Møre og Romsdal

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Foto:

Hver innbygger i Møre og Romsdal kommer til å bruke 10 889 kroner i snitt på julehandelen, viser prognoser for NHO Service og Handel. Men ekstremåret 2020 blir vanskelig å toppe.

Årets julehandel i Møre og Romsdal ligger an til å bli på hele 5,5 milliarder kroner. Det viser en fersk prognose fra NHO Service og Handel.  Hver innbygger i Møre og Romsdal ligger i år an til å handle for 10.889 kroner i desember.

Litt under landssnittet
Prognosen omfatter nordmenns varehandel i Møre og Romsdal inkludert mva. i november og desember. Dette tilsvarer en handel per innbygger i desember alene på 10.889 kroner mot 11.535 kroner i snitt for Norge.

Etter et rekordår i 2020 der julehandelen økte med 12,6% forventes det at julehandelen faller tilbake med 4,1% i 2021. Selv med denne tilbakegangen vil årets julehandel ligge 7,9% over nivået i 2019.

Julehandelen samlet i Norge forventes å bli på 118 mrd kroner inkl mva. Det forventes at nordmenn vil handle varer i Norge for 55,7 mrd kroner i november og 62,3 mrd kroner i desember.

Veksten mot fjorårets julehandel antas å bli på -5,3% etter at julehandelen økte med rekordsterke 15,3% i 2020. Den sterke veksten i fjorårets julehandel skyldes koronarestriksjonene som ga fravær av grensehandel, stengte utesteder og restauranter, et redusert kulturtilbud, hjemmekontor og stengte grenser. Restriksjonene bidro til en kraftig vridning fra tjenester til varer og ga en rekordsterk julehandel i fjor.

Gjenåpning
I år forventes det at gjenåpningen av samfunnet vil gi forbrukerne mulighet til å ha julebord, spise på restauranter, reise samt kjøpe tjenester som man ikke kunne kjøpe under fjorårets julehandel og at dette vil redusere årets julehandel med 5,3% målt mot fjoråret.

Julehandelen forventes likevel å bli svært sterk og ligge 9,2% over 2019 som vi kan regne som et normalt år sammenlignet med fjorårets svært sterke julehandel.

Netthandelen øker  
Netthandelen fortsetter å ta en større del av julehandelen og i år forventes netthandelen å stå for 10% julehandelen noe som er det høyeste noensinne. Dette er en trend man har sett gjennom hele pandemien der netthandelskanalen har hatt sterkere vekst enn butikkene.

Veksten i netthandelen har akselerert i de periodene smittetrykket var høyt gjennom pandemien og med en forventning om lavere smittetrykk i årets julehandel vil veksten falle noe tilbake målt mot fjorårets julehandel der veksten var på hele 48,9%

Julehandelen er viktig
Mange av bransjene i handelen henter en stor del av årets omsetning i november og desember og i de fleste bransjene er julehandelen den travleste tiden på året. I bransjer som kjøkkenutstyr og leketøysbransjen øker omsetningen med over 100% i julehandelen. Andre bransjer der julehandelen utgjør en viktig del av året er gullsmed, bøker og urmaker som øker omsetningen fra 84% til 60% av normal omsetning.

I fjorårets julehandel hadde de fleste bransjene sterk vekst, med noen få unntak i kles- og skobransjen. I år forventes det at en bedre black week, tilbakevending til arbeidsstedet og det at det blir julebord i år vil gi vekst i klesomsetningen i årets julehandel.

Hovedfunn oppsummert:

 • Nordmenn vil julehandle for 118 mrd kroner inkl mva
 • Tidenes beste julehandel med unntak av ekstremåret 2020
 • Årets julehandel vil falle med 5,3% målt mot 2020 som var et rekordår med en vekst på 15,3%
 • Gjenåpningen av samfunnet etter pandemien gjør at man vil vri forbruket mot tjenester som man ikke kunne kjøpe under fjorårets julehandel
 • Fortsatt vil man ikke være helt tilbake til normalen
 • Julehandelen 2021 vil være 9,2% høyere enn i 2019
 • Hver nordmann vil handle for 11.535 kroner i desember
 • Hver nordmann vil bruke 4 935 kroner på dagligvarer, mat og drikkevarer i desember
 • Hver nordmann vil bruke 6500 kroner på andre varer i desember
 • NHO SH estimerer at nordmenn vil legge igjen 11,6 mrd i norske nettbutikker - en vekst på 10% mot fjoråret
 • Norske nettbutikker vil stå for 10% av den norske julehandelen
 • Julehandelen starter tidligere og tidligere hvert år og november nærmer seg desember i omsetning drevet av Black week
 • Fylker med høyt smittetrykk under julehandelen i fjor og nærhet til grensen hadde den sterkeste veksten i fjor og vil få den største nedgangen i år
 • Julehandelen er viktig for bransjer som kjøkkenutstyr, spill og leker, gullsmeder, urmakere, bøker er bransjer der omsetningen øker over 50% i julehandelen sammenlignet med normalen
 • Klær og sko som falt med hhv 12% og 25% i fjorårets julehandel vil være vinnere i år, mens de fleste andre bransjene vil slite med å overgå rekordene fra fjorårets julehandel, men likevel ligge godt over nivået i 2019

Kilder for tallgrunnlaget prognosen er utført på er SSB. NHOSH står ansvarlig for beregningene i prognosen.