Vi trenger flere tekno-jenter

Nyhet, Kronikk, NHO Møre og Romsdal

Publisert

I november braker det løs: Jenter og teknologi-dagene i Møre og Romsdal skal inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge utdanning i teknologi og realfag.

Visste du at skolen skal bidra til å fremme likestilling, og at denne forpliktelsen finnes i likestillings- og diskrimineringsloven? Ungdom i Norge velger i stor grad kjønnstradisjonelt når det kommer til utdannings- og karrierevalg. Det blir særlig tydelig innenfor fag- og yrkesopplæringen. For at Norge skal få den nødvendige kompetansen vi trenger i fremtiden må flere jenter velge tekniske yrkesfag og realfag. 

 

Aktiviteter og bedriftsbesøk
I november braker det løs: Jenter og teknologi-dagene skal inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge utdanning i teknologi og realfag på tekniske yrkesfag, fagskoler, universiteter og høgskoler. 2. november vises en stor nasjonal livestrømming til klasserom landet over. Her kan jentene møte kvinnelige rollemodeller, få vite mer om teknologi og realfag, delta i konkurranser og være med på andre morsomme aktiviteter. 
 

 

Dagen etter åpner bedrifter i alle landets fylker opp sine dører for jentene. De får møte inspirerende ansatte, delta i praktiske workshops, bli med på en omvisning i bedrifter og lære om spennende teknologi.

 

Her i Møre og Romsdal kan dere blant annet møte Norsk Hydro på Sunndalsøra, MMC First Process og Kongsberg Maritime i Ålesund.


Store muligheter
Norge står overfor store omveltninger drevet frem av teknologi. Utdanning i teknologi og realfag gir enorme muligheter. Det er derfor stadig større etterspørsel etter teknologi- og realfagsutdannede i Norge.

69 prosent av arbeidsgiverne i privat sektor vil trenge flere ingeniører i årene fremover, viser en behovsundersøkelse fra NITO. Behovet er størst for ingeniører innen bygg, IKT og elektro. 45 prosent synes at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. 
 

 

Ujevn kjønnsbalanse
Jenter som velger utdanning og karriere innen tekniske fag er fortsatt i mindretall. Samordna opptak viser at andelen kvinnelige søkere var på 35,4 prosent i 2021. Selv om flere jenter har søkt seg til enkelte ingeniør- og teknologifag de siste årene, forblir de sterkt underrepresentert. På enkelte yrkesfaglinjer er det kun 6 prosent jenter. 
 

 

Dette er bekymringsfullt. Bedriftene taper inntekter, viktige reformer i samfunnet blir forsinket eller avlyst pga. kompetansemangel, og den kvinnelige halvdelen av befolkningen risikerer å være uten innflytelse i utformingen av nye teknologiske løsninger som kommer til å bestemme over deres liv. Vi trenger gode hoder for å finne de beste løsningene når fremtidens teknologi og næringer skal utvikles, og morgendagens samfunn formes. Da må også jentene med.