NHO

Innhold

Viktig med avklaring og fortgang i Møreaksen

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

#205

Prosjektet E39 Ålesund-Molde via fjordkryssingen Møreaksen er det største løftet innen samferdsel i Møre og Romsdal noensinne. Prosjektet er prioritert i NTP og er finansieres av staten og gjennom bompenger.

De store arbeidgiver- og arbeidtakerorganisasjonene slår ring om Møreaksen.

NHO Møre og Romsdal, LO Møre og Romsdal, Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd har sammen med næringsforeningene MAFOSS, Maritimt Forum Nordvest og Molde Næringsforum sendt henvendelse til samferdselsminister Jon Georg Dale med henstilling om et felles møte angående realisering av Møreaksen. 

– Bakgrunnen for brevet er at Prosjektet E39 Ålesund-Molde via fjordkryssingen Møreaksen er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og har opsjon på anleggsstart i første seksårsperiode. Dette stortingsvedtaket bygger på en lang faglig og demokratisk prosess. Vi forventer at dette respekteres og at politiske myndigheter på alle nivåer bidrar til at Møreaksen nå kan realiseres snarest mulig, og at det ikke settes i gang nye tilleggsutredninger. Vi kan ikke ta «timeout» i utviklingen av fylket vårt. Riksveiene som ligger i Nasjonal Transportplan må realiseres som planlagt, sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal.

Hun påpeker viktigheten av å bygge en mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion gjennom å koble Ålesundregionen og Molderegionen tettere sammen.

Best samfunnsnytte

- Utredningene har vist at det er Møreaksen som gir den klart korteste reisetiden mellom byene og som i tilstrekkelig grad vil kunne styrke samspillet mellom de tettest befolkede områdene i fylket, fortsetter Ytreberg.

- Analysene som Statens Vegvesen har utført viser at under 25 % av trafikken over den planlagte Julsundbrua vil passere Årø øst for Molde Sentrum. Det er derfor spesielt viktig å realisere den løsningen som gir kortest reisetid mellom Ålesund og Molde, påpeker styreleder Jan Ove Tryggestad i Sunnmøre Regionråd.

Samtidig er Tryggestad opptatt av at Møre og Romsdal får sin del av fergefri E39.

Fogderistrid er skadelig

– Vi må ikke komme i en situasjon der våre prosjekt stopper opp på grunn av interne diskusjoner og at staten velger å benytte disse midlene i andre regioner, sier Tryggestad.

Styreleder i Romsdal Regionråd Torgeir Dahl ser også behovet for å styrke regionen gjennom å knytte Sunnmøre og Romsdal tettere sammen.

Styrker hele fylket

– Molde-Vestnes er fylkets mest trafikkerte fergestrekning. I tillegg får vi en bonuseffekt ved at gassknutepunktet på Nyhamna og om lag 4.500 innbyggere i Midsund og Aukra blir landfast. Dette er viktig for å styrke regionen samtidig som det også vil styrke økonomien i Møreaksen, uttaler Torgeir Dahl.

Dahl understreker også betydningen av økt beredskap for blant annet gassprosesseringsanlegget på Nyhamna når Møreaksen og Kjerringsundet blir realisert.

Initiativtakerne til møtet med samferdselsminister Jon Georg Dahle er opptatt av at statsråden nå kommer med en avklaring på trasévalget for Møreaksen sør for Romsdalsfjorden på strekningen mellom Vik og Ørskog.

Statsråden må avklare

– For den videre planleggingen er det viktig at statsråden nå tar den endelige beslutningen om trasévalget slik at vi kan beholde vår prioritet i NTP.

Til møtet med statsråden håper Torill Ytreberg at Statens Vegvesen har oppdaterte og kvalitetssikrede tall for kostnadene med regionens viktigste samferdselsprosjekt, avslutter regiondirektør Ytreberg.

Her kan du lese brevet til samferdselsminister Jon Georg Dale:

 2019-01-03 Brev til statsråd Jon Georg Dale angående Møreaksen.pdf

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: