NHO

Innhold

Viktige gjennomslag i ny krisepakke

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Ole Erik Almlid, adm. dir. NHO

Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO (Arkivbilde: Per O. Christiansen)

Bedriftene får dekket en større andel av kostnadene og taket på støtten heves. Det er klart etter at regjeringspartiene og Frp er enige om ny krisepakke.

- Vi står i en veldig alvorlig krise og mange bedrifter har en krevende og mørk vinter foran seg. Vi frykter fortsatt konkurser fremover, men regjeringen og Frp har med denne pakken kommet oss i møte. De har jobbet raskt og det er viktig at denne pakken komme nå. Vi er glade for de forbedringene vi nå ser i krisepakken, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO har kjempet for å øke kompensasjonsgraden. Med enigheten mellom regjeringspartiene og Frp er det nå klart at kompensasjonsgraden for bedriftenes faste, uunngåelige kostnader øker fra 60 til 70 prosent i september og oktober, så 85 prosent i november og desember og deretter 80 prosent for januar og februar.

- Dette viser at Frp og regjeringen forstår at bedriftene trenger ordentlig hjelp for å unngå at koronapandemien blir en unødvendig stor krise for norsk næringsliv. Dette er livsviktig for mange bedrifter, sier Almlid.

Les også: Reiselivet har fått gjennomslag på alle punkter

Økt støtte for å dekke permitteringskostnader

NHO har også jobbet hardt for å få dekket kostnadene bedriftene har i starten av en eventuell permittering av ansatte. Med de nye smitteverntiltakene for november og desember er det grunn til å anta at antallet permitteringer vil øke kraftig.

Regjeringen og Frp er altså blitt enige om å øke kompensasjonsgraden spesielt i november og desember, for å ivareta dette.

- Løsningen med økt kompensasjonsgrad i november og desember vil ivareta deler av kostnadene bedriftene har i forbindelse med permitteringer. Det er vi godt fornøyd med, sier Almlid.

I tillegg heves taket for maksimum støtte til 80 millioner kroner per konsern per måned.

- Det er viktig at hotellkjeder og andre konsern som er rammet av koronakrisen ikke blir straffet fordi de har slått seg sammen til ett selskap. Ved å løfte maksimumstaket for støtte bidrar Frp og regjeringen til at ordningen blir mer rettferdig. Det har vi vært tydelige på helt siden den første ordningen kom på plass, sier Almlid.

 Fortsatt utfordringer med likviditet

Mange av NHOs bedrifter varsler om likviditetsutfordringer. Som regjeringen foreslo vil kompensasjonsordningen gjelde for alle bedrifter med omsetningstap på mer enn 30 prosent i perioden fra september i år til og med februar 2021. Ordningen skal administreres av Brønnøysundregisteret og bedriftene kan legge inn søknaden i januar neste år.

- Vi vet at mange av bedriftene trenger pengene nå og det er lenge å vente til etter nyttår for å få pengene på konto. Det er viktig at bankene og andre kreditorer bidrar for å lette denne perioden frem til jul, slik at sunne bedrifter ikke går tapt på grunn av likviditetsutfordringer, sier Almlid.

Regjeringspartiene og Frp er også blitt enige om at innbetaling av utsatt skatt, som i utgangspunktet var satt til 1. februar, blir utsatt til 1. april. Den lave mva-satsen blir videreført gjennom første halvår 2021, til 1. juli. Det midlertidige unntaket for flypassasjeravgiften forlenges ut 2021.

NHO-sjefen er sikker på at krisen ikke er over i februar neste år.

- Nå har mange ventet lenge på at denne krisepakken skulle komme på plass. Det er viktig at bedriftene får forutsigbarhet fremover. Derfor må det senest i januar besluttes videreføring av tiltak, inkludert kompensasjonsordningen som er tidsstemplet ut februar 2021. Vi må dessverre ta høyde for at krisen i næringslivet vil pågå en god stund til. Bedriftene er avhengig av større forutsigbarhet enn vi har hatt til nå, sier Almlid.