Arrangement, Arbeidsliv, NHO Nordland

(Avlyst) Arbeidslivskonferansen 2021 -Sammen om inkludering!

14. des 2021, kl. 10.00–15.00 Sinus Stormen Konserthus, Bodø
gratis
Påmeldingsfrist 01.desember 2021

Sammen om inkludering!

Som en del av Arbeidslivsrådet i Nordland (tidl. IA-rådet) inviterer vi til årets Arbeidslivskonferanse 2021 som vil bli avholdt i Bodø. Årets tema er inkludering og hvordan arbeide med utenforskapet i offentlig- og privat sektor. Konferansen er gratis å delta på for de som kan komme!

Arbeidslivsrådet i Nordland inviterer til IA-konferanse
«Sammen om inkludering»

Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre interesserte

Påmeldingsfrist: 1. desember 2021
Link til påmelding: https://arbeidsgiver.nav.no/kursoversikt/a162o00000Ak0p1AAB

PROGRAM

Velkommen og innledning - mål og hensikt med dagen
Av Rita Lekang, LO, Mona Halsbakk, KS og Liss Eberg, Spekter

Hvordan styrke inkluderingen og få flere i jobb?
Av
Cathrine Stavnes, direktør NAV Nordland

Inkludering i praksis med eksempler fra Nordlandssykehuset

  • Pause

Ulikheter i arbeidslivet av Trygve Svensson, daglig leder Tankesmia Agenda

Arbeidsmiljøportalen av Hans Petter Nilsen, Arbeidstilsynet

  •  Lunsj

«Never waste a good crises» av Cecilie Daae, adm. direktør Helse Nord RHF

  • Pause

Utenforskap og inkludering, av Pål Molander, direktør STAMI

  • Pause

Det nye arbeidslivet og utenforskap. Blir ulikhetene større? Av Einar Øverenget, filosof og forfatter  

Alle medlemmer er invitert til å melde seg på!

Arbeidslivsrådet i Nordland består av: NHO Nordland, NAV Nordland, LO Nordland, KS Nordland, UNIO, Virke, Akademikerne, Spekter og YS.