Arrangement

Samferdselskonferansen i Salten 2021

23. nov 2021, kl. 09.00–16.00 Scandic Fauske Hotell
1500KR
Påmeldingsfrist 19.11.21

Norge har fått ny regjering, Nasjonal Transportplan skal tas fra plan til handling, og Regional Transportplan for Nordland står for døra. Hvordan kan nye samferdselsløsninger styrke Salten og landsdelen? Hvilke behov har bedriftene? Hvordan tilpasser vi oss det grønne skiftet? Og; hvordan skal vi få realisert viktige prosjekter i Salten? Dette og mere til skal vi diskutere!

Sammen med Fauske Næringsforum, Salten Regionråd, Bodøregionens Utviklingsselskap og Innovative Anskaffelser (LUP) inviterer vi til Samferdselskonferanse i Salten 2021!

Program

 • Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget i vår. Hva skjer nå med handlingsplaner, budsjetter og oppfølging av de viktigste prosjektene for Salten?
  Innlegg fra Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Nye veier AS og BaneNor.

 • Hvilke transportbehov og -løsninger ser næringslivet i Salten?
  Innlegg fra Salten Aqua, Glomfjord Industripark og Elkem Salten.

 • Nye løsninger i transportsektoren og nye muligheter for næringslivet.
  Innlegg fra CargoNet, Grønt landtransportprogram og Innovative anskaffelser.

 • Det grønne skiftet i luftfarten: Hva, hvor og når?
  Innlegg fra Widerøe og Energi i Nord.

 • Hva er de viktigste samferdselsutfordringene i Salten og Nordland – og hvordan skal disse løses i Regional Transportplan som kommer til våren?
  Innlegg fra Nordland fylkeskommune

 • SJ-Nord har drevet persontrafikk på Nordlandsbanen i vel ett år. Hva er status og videre planer?
  Innlegg fra SJ-Nord