Seminar om nye biobaserte verdikjeder i Nordland

6. des 2022, kl. 11.00–15.00
Radisson Blu Hotel, Bodø Gratis, lunsj inkludert Påmeldingsfrist 06.desember 2022

NIBIO og NHO Nordland inviterer til seminar om nye biobaserte verdikjeder og hva som skjer innenfor alger og ingrediensindustrien, og det blå-grønne samarbeid i Nordland!

Vi ønsker velkommen til halvdagsseminar med lunsj for faglig påfyll om de nye biobaserte verdiskjedene med fokus på alger og ingrediensindusrtien i det blå-grønne samarbeidet. På seminaret får du møte og høre mer fra Nord Unviersitet, Algenettverket, NIBIO, Nordland fylkeskommune og Sjømat Norge, velkommen!

_________________________________________

Programmet for dagen.

Innledning (nasjonalt-regionalt-lokalt)

1100     Biobaserte verdikjeder – NHO/Sjømat Norge - hva er mulig fremover?

1115     NFK - Marin strategi

1130     Bodø kommune - Marin strategi

1145     NIBIO/Audun Korsæth - blågrønne satsinger

 

1200     Kaffepause 20 min med noe attåt

 

Nytt fra Campus & algefronten

1220     NIBIO Bodø/Johan Johansen – status så langt i fellesprosjektet

1240     Nord universitet/Mette Sørensen - forskning som kan nyttiggjøres til jobb- og verdiskaping

1250     Algenettverket/Heidi Meland – siste nytt, fokus fremover

 

1300     Lunsjpause 45 min

 

Smaksprøver på aktiviteter

1345     Systempilot/Birger Holand – synergier & samfunnsutfordringer

1400     Industripilot/Geir Wold – nye regionale verdikjeder

1415     Utviklingspilot/Gjermund Bahr – kartlegging blå sektor

1430     Bedriftscase

1445     Veien videre

1500     Møteslutt, og individuelle samtaler

 

____________________________________________________

 

Velkommen!

Hilsen NHO Nordland og NIBIO