Framtidas Transportløsninger

2. nov 2022, kl. 09.00–16.00
Scandic Fauske Hotell 1500 Påmeldingsfrist 25.10.2022
Framtidas transportløsninger, Samferdselskonferansen på Fauske

Tema for årets Samferdselskonferanse i Salten er; Framtidas transportløsninger.

Tema for årets Samferdselskonferanse i Salten er; Framtidas transportløsninger.

Krav til klima, miljø og nullutslippsløsninger setter nye rammer for samferdselen. Hvordan påvirker dette utviklingen av infrastruktur og transportløsninger i Salten?

Ny teknologi skaper nye muligheter, både for miljøvennlige, smarte og mer behovstilpassede transportløsninger. Hvilke utviklingsmuligheter finnes og hvordan kan vi ta dem i bruk?

Hvordan kan vi gjennom ny design, teknologi/digitalisering og nye energiløsninger utvikle samferdselsløsninger i regionen.

Salten har gode eksempler på næringsaktører og offentlige aktører som tilpasser seg nye krav og utvikler nye løsninger for transport og samferdsel med virkninger langt utenfor egen region.

Dette og mer til er tema på årets konferanse.

Program for dagen

Framtidas samferdsel i Nordland v/ Fylkesråd for transport og infrastruktur Monica Sande, Nordland fylkeskommune Nye rammer og behov – bærekraft og miljø​​​​​​ v/ Adm.dir. Are Kjensli, NHO Transport og logistikk Nye teknologiske muligheter v/Siri Vasshaug, Seniorrådgiver Statens Vegvesen
10.30 Pause
Tilrettelegging for grønn landtransport i Salten,​v/ Programleder Ingelin Noresjø, Grønt Landtransportprogram Intelligente transportsystemer (ITS) v/ Seniorrådgiver Karl Magne Nilsen, Statens vegvesen Grønt luftfartsprogram ​​​​​v/ Leder Innovasjon og Utvikling V/Jan Petter Steinland, Luftfartstilsynet. KVU Nord-Norge og Nord-Norgebanen,​v/Prosjektleder/Sjefsingeniør Signe Eikenes, Statens vegvesen.
12.00 Lunsj
Innovasjon og utvikling i sektoren: LUP-Innovative anskaffelser gir nye muligheter, v/Anita Skog, Seniorrådgiver Næringspolitisk avdeling, Næringspolitisk avdeling NHO Bodø Lufthavnutvikling - Grønn Luftfart, v/Elnar Remi Holmen, Adm.dir., BRUS Løsninger for flyplassdrift - fra Bodø til verden, v/Roar Skogstad, Opscom Systems AS Smartere Transport gjennom ny teknologi, v/Rune Eiterjord, Prosjektleder Smartere Transport Bodø
14.20 Pause
Vestfjordfergene: Ny teknologi og vekstmuligheter, V/Stein Andrè Herigstad-Olsen, Adm.dir., Torghatten AS // Tilrettelegging for nye transportløsninger, V/Kjersti Stormo, Havnedirektør Bodø Havn KF. // Hvordan møter Cermaq framtidas transportutfordringer, Ståle Slemmen, Leder for logistikk, Cermaq // Hvordan møter Iris framtidas transportutfordringer v/ Marcus Samuelsen, Jacob Opshaug og Anders Tverbakk. // Hvordan møter Coop Nordland framtidas transportutfordringer v/ TBC //
15.50 OPPSUMMERING OG VEL HJEM v/Trine Stenvold, Daglig leder i Fauske Næringsforum