NHO Nordlands årsmøte 2023

26. mai 2023kl. 10:00–11:00
Digitalt på teams Påmeldingsfrist 20.mai 2023

Under henvisning til § 2-4 i NHOs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i NHO Nordland fredag 26.Mai kl: 10.00. Årsmøtet er digitalt, og alle medlemmer har fått invitasjon via e-post med påmeldingslenke (ta kontakt om du ikke har mottatt påmeldingslenka).

Velkommen til digitalt årsmøte i NHO Nordland!

Praktisk informasjon
 • Tid: fredag 26. mai kl 1000
 • Sted: Digitalt på Teams
 • Invitert: medlemsbedrifter i Nordland
 • Invitasjon sendt på e-post til NHO medlemmer i Nordland.

Vi ønsker alle våre medlemsbedrifter velkommen til digitalt årsmøte. Årsmelding og møtepapirer vil bli sendt ut til alle påmeldte nærmere møtetidspunktet via e-post.

Meld deg på årsmøtet innen 20. mai, har du ikke mottatt påmeldingslenka vennligst ta kontakt med oss på  

Eventuelle saker til årsmøtet må være NHO Nordland i hende innen 10. mai 2023.

Agenda:

Kort innledning v/Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO 
1. Valg av møteleder 
2. Valg av to personer for underskrift av protokoll 
3. Årsmelding for 2022 
4. Valg 
4.1 Valg av styre
 • En styreleder
 • Tre styremedlemmer
 • Tre varamedlemmer 
4.2 Valg av representantskap
 • To representanter til valgkomiteen
 • En representant til NHOs generalforsamling
 • En representant til NHOs representantskap
 • En vararepresentant til NHOs representantskap og generalforsamling
5. Evt. innkomne saker

 

Vedtekter NHO
Veileder for regionstyrene

Meld deg på årsmøtet innen 20. mai, har du ikke mottatt påmeldingslenka vennligst ta kontakt med oss på