7 forventninger til gjenåpningsplanen

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland

I dag legger statsministeren fram regjeringens plan for gjenåpning av landet. Vi har store forventinger til planen og at den bidrar til å trygge jobber og bedrifter på veien ut av krisen.

Regjeringens gjenåpningsplan vil  være retningsgivende for bedriftenes planlegging fremover, og kanskje også deres eksistens.

- Bedriftene, særlig i det hardt rammede reiselivet, trenger nå forutsigbarhet slik at de kan planlegge for sommersesongen. De må vite om de kan forvente å få lov til å ta imot både norske og utenlandske gjester, eller om de utenlandske gjestene må bookes om, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. 

Bedriftene har  klare forventninger og forhåpninger til at gjenåpningen skal gi sårt tiltrenkt forutsigbarhet, og et lys i enden av tunnelen.

- Bedrifter med utenlandske arbeidstakere må vite når de kan forvente å øke aktiviteten igjen, og når de kan sende hjem ansatte som har vært fanget i landet uten å kunne reise hjem til familiene sine. Slik det er nå, lever mange på lånt tid, og slitasjen øker dag for dag, sier regiondirektøren. 

- Når risikogruppene er vaksinert bør nedstengning som virkemiddel forlates. Da bør det benyttes strenge kjøreregler, fremfor full stans. Heller strengt enn stengt, avslutter Bjarmann-Simonsen. 

NHOs viktigste punkter:

  1. Gjenåpningen bør skje i flere etapper: 1) når risikogruppene er vaksinert og 2) når den voksne befolkningen er vaksinert.
  2. Stengning av virksomheter bør forlates som virkemiddel, senest når risikogruppene er vaksinert
  3. Det bør innføres et vaksinepass som gjør det mulig for de som er vaksinert eller har naturlig immunitet å kunne dokumentere sin vaksinestatus.
  4. Det bør vurderes om aktiviteter kan åpnes for personer som kan vise til en negativ test tatt kort tid før aktiviteten.
  5. Det bør kunne gjøres unntak fra generelle smittevernregler der det finnes et alternativ i en bransjestandard som er kvalitetssikret og godkjent av FHI.
  6. Det vil fortsatt være behov for innreiseregulering og innreisekarantene for å unngå importsmitte. Det bør være mulig på sikt å gjenåpne arbeidsinnvandring fra EØS med Arbeidstilsynets godkjenningsordning for karanteneinnkvartering og styrkede testregimer.
  7. Smitteverntiltak og bruk av kompensasjonsordninger må sees i sammenheng, før tiltakene innføres.