Digital årsmøte og valg av styre 2022-2023

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

På det digitale årsmøte tirsdag 24.mai ble årsmeldingen 2021 gjennomgått og aktivitetene og måloppnåelsen for 2021 lagt frem, og det ble valg av nytt styre for 2022-2023 på de vervene som i år måtte velges.

Årsmøte denne gangen ble avholdt digitalt på teams, og i styret var det noen verv åpen for valg: nestleder og et styremedlem og vara. Invitasjoner ble sendt ut til alle medlemmer i Nordland.

Nyvalgt i år er Cecilie Berntsen Sæthre som er daglig leder i Latech, et nytt tilskudd til NHO Nordlands styre. Carolie Gjestmoen har klatret opp fra vara til styremedlem, de resterende varamedlemmene ble gjennvalgt en periode til. Et kunnskapsrikt styre med ulik bakgrunn og kompetanse som i stor grad er geografisk fordelt i Nordland som vil bidra til å veilede NHO Nordland i rett retning for å nå det avtale målene.

NHO Nordlands styre 2022-2023 

  • Styreleder: Espen Haaland, Haaland AS, Mo i Rana
  • Nestleder: Siw Moxnes, Vigner Olausen AS, Lovund
  • Styremedlem: Caroline Gjestemoen, ISS Nordland, Bodø
  • Styremedlem: Ketil Skår, Rørleggern Fauske AS, Fauske
  • Styremedlem: Tom Erlend Kristiansen, Nordkontakt AS, Bodø
  • Styremedlem: Espen Lund, Agenda Narvik, Narvik
  • Styremedlem: Harald M. Jacobsen, Sortland hotell AS, Sortland
  • 1.Vara: Odd Langvatn, Widerøe Internett AS, Mosjøen
  • 2.Vara: Kolbjørn Haarr, DIPS, Bodø
  • 3.Vara: Cecilie Berntsen Sæthre, Latech, Sørvågen

Vedlegg: 

Invitasjon til generalforsamlingen ble sendt til alle våre medlemsbedrifter på Mail, og lenka til å melde seg på ble også lagt på vårt arrangement på hjemmesiden og i sosiale medier.