NHO

Innhold

Arbeidstilsynet prioriterer smitteverntilsyn

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

Smittevern i fokus

Koronasmitten har økt betydelig de siste månedene og Arbeids- og sosialdepartementet har i den forbindelse gitt Arbeidstilsynet oppdrag om å kontrollere at Covid-19-forskriften overholdes.

Arbeidstilsynet har tatt direkte kontakt med NHO og bedt oss om  dele informasjon om tilsynets fokus kontroll av smittevern i tiden fremover.  Arbeidstilsynet vil nå kontrollere smittevern i alle tilsyn. Det vil gjøres enten tilsynene gjennomføres ved fysiske møter, videomøter, eller per brev.

Tilsynet vil kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og at bedriftene har utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.
De vil også kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i
arbeidsmiljøet, at de kjenner de tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte i virksomheten, og
at de har fått informasjonen på et språk de forstår.

Bedrifter med særlige utsatte ansatte prioriteres

Arbeidstilsynet vil prioritere virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte, og særlig der arbeidsgiver tilbyr innkvartering av de ansatte. Viktige momenter for prioritering av tilsyn er:

  • bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • sesongarbeid
  • innkvarteringsmuligheter
  • hyppig kundekontakt

Tilsynet er tydelige på at de vil gi korte frister for å rette seg etter deres pålegg, og at de vil reagere strengt. 

Les mer om arbeidstilsynets "koronatilsyn" her