Årskonferansen 2022 rett rundt hjørnet!

Publisert

Allerede i mars bærer det til Narvik hvor vi skal møtes på NHO Nordlands Årskonferanse '22! Her skal vi snakke om hvordan to år i pandemi har endret behovene, og hvordan de neste årene kommer til å bli som følge av det! Morgendagens arbeidsliv, morgendagens arbeidsplasser og morgendagens arbeidere.

Les mer om årskonferansen her: NHO Nordlands årskonferanse 2022!
Meld deg direkte på her: Påmeldingsskjema til NHO Nordlands ÅK 22!

Programmet er under utarbeidelse og vil bli publisert i arrangementet, på Facebook og på LinkedIn -vi gleder oss!

Vi ønsker å få til en helt egen tradisjon med årkonferansen og har inngått et samarbeid med Narvikregionens Næringsforening som har koblet oss på Vinterfestuka -dette kommer til å bli en suksess vi skal gjennta!

 

Korona-pandemien har forsterket noen allerede eksisterende megatrender som vil påvirke morgendagens arbeidsliv, både med økt usikkerhet og nye muligheter. Vi vet allerede at pandemien, etterdønningene og lærdommene påvirker livet, arbeidslivet og arbeidsplassene i Norge og hele verden. Vi vet at morgendagens jobber blir grønnere, mer digitale, mer tjenestebaserte og mer internasjonale.

Norge og den norske modellen står godt rustet foran morgendagens arbeidsliv. Vi har en unik høy tillit til offentlige institusjoner og mellom folk. Det har betydning for morgendagens jobber, arbeidsform og kompetansebehov og -utvikling.

Fallende oljeinntekter og eksport- og kompetansegapet er store utfordringer for Norge fremover. Morgendagens arbeidsliv og norske bedrifter blir nøkkelen for å løse disse utfordringene.

I morgendagens arbeidsliv må vi bygge på vår høye grad av tillit, digitale kompetanse og kompetansen fra olje- og gassektoren, maritim næring og kraftindustrien for å skape nye eksportmuligheter. Vi ser at norske bedrifter vil kunne hevde seg innen for eksempel grønne maritime løsninger og produkter, havvind, karbonfangst og karbonlagring, samt hydrogen- og batteriproduksjon.

Det er i private bedrifter morgendagens jobber blir skapt. Lykkes bedriftene, lykkes Norge.