NHO

Innhold

Bedrift med fokus på rekruttering

Nyhet

Publisert

Nordland - rekruttering lærlinger

Lærlinger er viktige for mange bedrifter

Mangelen på kompetanse er noe som opptar både privat næringsliv og offentlig sektor veldig mye. Det er en bekymringsverdig mangel på ungdom som kan ta den utdannelsen som trengs. Nedgangen i ungdomskull og en stadig økende andel eldre i befolkningen taler sitt tydelige språk. Innvandringen som tidligere har sikret folketallet, er lavere. Mange ungdommer flytter ut, færre kommer tilbake. Da er det enda viktigere at utdanning og næringsliv samarbeider mer for at ungdommene skal ta den utdanningen det er mest behov for. Etter NHOs syn er det viktig at det ikke er elevers og studenters ønske alene som skal styre hvor utdanningene skal være og hvor mange som skal utdannes på de enkelte fagområdene. Nordland er det fylket der bedriftene er mest misfornøyd med dimensjoneringen i videregående utdanning.

Mange bedrifter jobber veldig bevisst med rekruttering til egen bransje. En av bedriftene i Nordland som legger betydelige ressurser i dette er Nordvik-konsernet i Bodø. De samarbeider tett med bl.a. Bodø videregående skole om styrking av TIP/bilfag og bedriften skal ha 50 lærlinger fremover.

- Vi må få tak i dyktige medarbeidere som kan utvikle seg videre innenfor vårt konsern. Vi har et 15-årig perspektiv på folk som rekrutteres inn i vår bedrift og derfor må vi sørge for å få tak i flinke og motiverte ungdommer, sier daglig leder i Toyota Nordvik, Christian Nordvik. Nylig gjennomførte Toyota Nordvik et rekrutteringsopplegg sammen med Bodø videregående skole, hvor alle på TIP/bilfag ble invitert til to dagers samling med fokus på bil. Her deltok også verdens beste utøver av Formula Drift, Fredric Aasbø, som sponses av Nordvik. Elevene ved Bodø videregående skole satte stor pris på verdensmesterens tilstedeværelse og motivasjon for en yrkeskarriere innen bilbransjen er styrket for mange ungdommer.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: