Bedriftspulsen, behovene og forslag til avbøtende tiltak!

Publisert

De siste restriksjoner som kom i begynnelsen av desember oppleves som et sterkt tilbakeslag for flere næringer som har nettopp kommet seg over forrige kneik. Det gjør det umulig å drive med normal inntjening for mange bedrifter.

De siste årene har vært veldig utfordrende for deler av næringslivet i Nordland. De forrige smittebølgene og restriksjoner har ført til betydelige økonomiske tap, og tap av kompetanse. Bedriftene har stått på, permittert, omstilt seg og investert i fremtiden.

NHO Nordland har gjennomført en undersøkelse med ca 60 bedriftsledere og vært i dialog med næringsforeningene i Nordland for å høre statusen ute i de ulike regionene.  Dette dannet grunnlaget for rapporten vi har sendt ut i dag til Nordlandsbenken, Statsforvalter, Nordland fylkeskommune og Fylkesrådet i Nordland.

Kort om rapporten:

Rapporten gir en kort bransjevis status om 1) nåsituasjonen 2) utsikter og 3) behov for tiltak, i et representativt utvalg av bedrifter i Nordland, fra de per må mest berørte bransjene.

Formålet med rapporten er å gi myndighetene en god situasjonsforståelse for bedriftene, og gi nødvendige råd om tiltak som kan avbøte situasjonen bedriftene står i. 

Bransjer dekt i rapporten:

  • Reiselivsnæringen
  • Sjømat
  • Varehandel og servicenæringen
  • Bygg og anlegg

Oppsummert de viktigste avbøtende tiltakene:

  • Lønnsstøtte, BIO-midler, og generell kompensasjonsordning for faste kostander og tapt varelager.
  • Reduksjon i lønnsplikten for arbeidsgivere ved omsorgspenger, sykelønn og permittering.
  • Utsettelse av innbetalingsterminer og reduksjon i skatter- og avgifter, samt redusert rente.
  • Lemping av alle myndighetskrav som medfører administrative byrder og stans av all tilsynsvirksomhet som ikke er særlig nødvendig.

Les hele vår rapport her.