NHO

Innhold

Bodø som europeisk kulturhovedstad gir muligheter for næringslivet

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Konsert på Keiservarden

Konsert på Keiservarden i Bodø med pianist Leif Ove Andsnes. August 2006.

NHO Nordland støtter opp om søknaden om Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024

Om Europeisk kulturhovedstad

Europeisk kulturhovedstad utpekes av europakommisjonen for en periode på et kalenderår. I løpet av året organiserer byen en rekke kulturelle arrangementer med sterk europeisk dimensjon. Norske byer har tidligere vært kulturhovedstad, som for eksempel Bergen og Stavanger/Sandnes, i hhv 2000 og 2008. Fra 2011 ble ordningen endret og forbeholdt EU-land, men bestemmelsene ble forandret slik at også EFTA-landene, deriblant Norge igjen kan søke hvert tredje år fra og med 2024 om å få tildelt Europas kulturhovedstad. Bodø kan bli europeisk kulturhovedstad i 2024, og det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med søknaden. Vinneren annonseres ila 2019.


Om Bodøs søknad

NHO Nordland mener det har vært jobbet godt, både administrativt og politisk, med et bredt flertall om søknaden så langt om Bodø som europeisk kulturhovedstad. Uten at et slikt arbeid er godt forankret og har støtte i både befolkning, blant næringsliv og politikere, så er det vanskelig nå frem i den sterke konkurransen i Europa. Slike søknader står alltid sterkest om alle krefter trekker i samme retning. Det virker absolutt å være tilfelle for Bodøs arbeid. Da handler det om å synliggjøre hvilke fortrinn Bodø, Salten, Nordland, Nord Norge og Norge har. 


Hva betyr dette for næringslivet i Nordland

Først og fremst vil dette være svært betydningsfullt for næringslivet i regionen fordi det automatisk gir ringvirkninger i form av arbeid, verdiskaping og sysselsetting. I tillegg blir stedene aktivt markedsført og plassert på kartet. Når steder blir utvalgt som Europeiske kulturhovedsteder gjøres det relativt store investeringer i lokalsamfunnene. Et eksempel er fjorårets by, Aarhus i Danmark hvor det var et budsjett på over en halv milliard kroner og det ble skapt tilsvarende 2000 fulltidsstillinger i regionen. 70% av disse kom i privat sektor.  Vi så også lignende resultater i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008. Investeringene kommer blant annet i form av infrastruktur, bygg, gjennomføring av arrangementer o.l. Disse investeringene gir arbeid og ringvirkninger for næringsliv både lokalt og regionalt, og slike investeringer støtter selvsagt NHO Nordland opp om. Om Bodø blir valgt i 2024 vil det kunne gi store muligheter for næringslivet i regionen og landsdelen. Derfor støtter vi Bodø som europeisk kulturhovedstad. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: