Nordland er nok en gang brebåndsjumbo - nå må den nye regjeringen satse, der den forrige vil kutte

I følge regjeringen skal høykapasitets internett være en rett på lik linje med strøm, men Nordland henger etter. Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at tilgangen til høykapasitets internett er en rettighet på lik linje med strøm, og vi ber derfor den nye regjeringen ta tak!

Uholdbar jumboplass – 1 milliard må på bordet!

  • 1 av 5 husstander i Nordland har enda ikke tilgang på stabilt bredbånd. Norges åtte år gamle internett-ambisjoner er utgått på dato og for Nordland ble den aldri nådd. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har nå levert nye tall som nok en gang forsvarer Nordlands posisjon som brebåndsjumbo for folk og bedrifter. Slik kan det ikke fortsette. Nå må det legges en bredbåndsmilliard på bordet, ikke kuttes! 

Distriktene taper

  • Det nasjonale målet er 100 megabit pr. sekund dekning til 90 prosent av landet, og det er ikke nok for å oppfylle behovet til bedriftene i Nordland, eller for å gi tilfredsstillende bredbåndstilgang til alle husstander. Distriktene taper i bredbåndsutbygging. Overgang til gigabitsamfunnet vil bli enda mer krevende for bedriftene i distriktene, og vil gi sentrale områder et konkurransefortrinn når det egentlig er det motsatte som bør skje. Digitaliseringen burde egentlig utligne konkurranseulempene ved å skape verdier i distriktene.

Digital infrastruktur viktigst for medlemsbedriftene- dette er en faktor som kun er slått av vei.

Nordland må bli et gigabitsamfunn innen 2025.

  • Det må være målet. God tilgangen på digital infrastruktur med stabil og god kapasitet er en forutsetning for etableringer og jobb- og verdiskapning i hele fylket.

En milliard må på bordet – hvert år!

  • Den avgåtte regjeringens foreslår i sitt statsbudsjett å redusere bredbåndsstøtten med ca. 60 mill. kroner til 204,6 millioner i 2022. Sammen med 17 andre organisasjoner har foreslår vi at bredbåndsstøtteordningen må økes til 1 milliard kroner årlig fra 2022 til og med 2025.

Vi setter vår lit til ny regjering

  • Heldigvis er Støre-regjeringen svært offensiv i Hurdalsplattformen. Der skriver de at digital infrastruktur blir avgjørende for å bygge landet videre i fremtiden at det er et statlig ansvar at alle i Norge – husstander og bedrifter – har tilgang til høyhastighetsbredbånd. Vår bønn nå er at de følger det opp allerede nå, i sitt arbeid med statsbudsjettet for 2022

Stabilt og sterkt bredbånd vil være et konkurransefortrinn i årene som kommer, og det er absolutt en viktig faktor for jobb- og verdiskaping i Nordland.