NHO

Innhold

Sammen om bruk av reiselivsbedriftene

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

Hotellet er stengt.

NHO Nordland og NHO Arktis har invitert kommunene i Nord-Norge til samarbeid. Et samarbeid om å holde hjulene i gang og hindre at reiselivsbedriftene i landsdelen går under.

Reiselivsbedriftene i hele landet sliter med manglende aktivitet grunnet myndighetspålagte restriksjoner. Nord-Norge er ikke noe unntak. For en næring som står for en samlet verdiskaping på over 9,5 milliarder kroner og som sysselsetter over 17000 personer i Nord-Norge (2019), lover det dårlig for hele landsdelen vår.

NHO Nordland og NHO Arktis ser alvorlig på utviklingen og vil gjerne spille på lag med kommunene for å minimere konsekvensene av de myndighetspålagte tiltakene. Vi har derfor sendt brev til alle kommunene i landsdelen, hvor vi invitert til å samarbeide om å hjelpe reiselivsnæringen. Det kan vi gjøre ved å:

  1. Jobbe for å videreføre kompensasjonsordningene for den næringen som trolig er rammet hardest av de myndighetspålagte smitteverntiltakene.
  2. Aktivt oppfordre bedrifter, organisasjoner og øvrige deler av det offentlige til å ikke praktisere strengere smittevernregler enn nødvendig og anbefalt.
  3. Selv benytte hoteller, restauranter og andre reiselivsbedrifter som normalt og planlagt, innenfor de gjeldende smittevernreglene.
  4. Aktivt oppfordre bedrifter, organisasjoner og øvrige deler av det offentlige til å benytte hoteller, restauranter og andre reiselivsbedrifter som normalt og planlagt, innenfor de gjeldende smittevernreglene.

Vi i NHO-fellesskapet i Nord-Norge håper kommunene ser positivt på dette initiativet og vil være med å bidra til å minimere konsekvensene av pandemien. Vi trenger flere på laget for å redde så mange arbeidsplasser og bedrifter som mulig.

Her finner du vårt brev til kommunene