Cermaq's nye slakteri åpnet i Steigen

Publisert

Cermaq Steigen - åpning slakteri

Knut Ellekjær og Roy Angelvik - Cermaqs åpning av nytt slakteri.

Et av de mest moderne lakseslakteriene i verden åpnet i Steigen

Tirsdag åpnet Cermaq sitt nye flotte slakteri på Storskjæret i Steigen kommune. Det er blitt kanskje det mest moderne lakseslakteriet i verden, sier både eieren selv og statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

NHO Nordland deltok på åpningsfesten. Det var en stolt administrerende direktør, Knut Ellekjær, som tok i mot gjester både fra nærmiljøet, samt så langt unna som fiskekjøpere fra Kina og Japan. Steigen er nå landets eneste kommune som har hele verdikjeden fra klekkeri til smolt, produksjon og slakteri i Norge etablert i sin kommune. Nordland er Norges desidert største havbruksfylke, og det er ingen tilfeldighet at Cermaq har lagt sitt nye slakteri til nettopp Storskjæret i Steigen kommune.

På det nye slakteriet jobber det 55 personer, og verdiskapingen fra habruksnæringen i kommunen er enorm. Ser vi på SINTEFs nye tall bidrar en arbeidsplass innen akvakultur for om lag 4 millioner kroner. Cermaq alene skaper verdiskaping i Steigen for ca 1-1,5 mrd kroner. Det er betydelige tall.

Seniorrådgiver Elnar Remi Holmen deltok på åpningen fra NHO Nordland.

-          Sjømatnæringen er en av Norges aller viktigste næringer. Her har vi en aktør og en kommune som aktivt legger til rette for vekst innen næringen. Det er så viktig at kommunene og staten aktivt legger til rette for fortsatt bærekraftig vekst i næringen. Det handler om arbeidsplasser og inntekter til velferd, sier Holmen.

Det er ventet at kommunene vil få tildelt friske midler fra havbruksfondet i tiden foran oss. Nå har kommunene alle muligheter til å legge ytterligere til rette for flere attraktive arbeidsplasser i kommunene.

-          Det er ikke snakk om ubetydelige summer som tilfaller kommunene fra havbruksfondet. Her ligger alt til rette for at kommunene fremover skal kunne bli enda mer attraktive for næringsetableringer som igjen skaper arbeidsplasser, sier Elnar Holmen.

NHO Nordland gratulerer Cermaq med åpningen av sitt nye slakteri.