NHO

Innhold

En varslet katastrofe kan treffe oss. Og den nærmer seg.

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

Bygg- og anleggsbedriftene har ca. 10.000 ansatte bare i Nordland. Mange av disse arbeidsplassene kan stå i fare.

NHO Nordland og EBA i Nord-Norge har siden i vår varslet en mulig katastrofe i vår største fastlandsnæring – bygg og anleggsnæringen. Vel 10.000 jobber i næringen i Nordland, og mange av arbeidsplassene kan snart stå i fare.

- Nå ser vi tegn til at katastrofen kan komme i flere bedrifter, dersom de nødvendige tiltakene ikke kommer på plass. Regjeringen og FrP som nå forhandler neste års statsbudsjett, må kjenne sin besøkelsestid, mener regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen og direktør i EBA Nord-Norge, Stein Windfeldt .

NHO fikk i dag resultatene fra den siste medlemsundersøkelsen om koronakonsekvenser for bedriftene. Den viser at krisen går hardt ut over mange, og at flere kommer etter.

- Det er fortsatt krise i reiselivet, luftfarten og flere andre næringer, og vi gjør hva vi kan for å sikre at alle disse arbeidsplassene og bedriftene er der når krisen går over. Regjeringen og stortingets tiltakspakker bidrar betydelig til det, sier Bjarmann-Simonsen. Han blir imidlertid mer og mer bekymret også for en annen næring.

- Vi har siden i vår varslet at bygg- og anleggsnæringen for alvor kan komme i problemer, men at krisen treffere senere. Allerede i mai spilte NHO i Nord-Norge, sammen med LO i Nord-Norge, inn de mørke utsiktene og en egen stimuleringspakke med konkrete og gryteklare prosjektforslag innen samferdsel, infrastruktur og bygg, som kan motvirke den.[1] Forrige uke ble tilsvarende innspill sendt til Nord-Norgebenken på nytt, sier regiondirektøren. Foreløpig har likevel lite blitt gjort fra regjering og storting, og krisen nærmer seg for store deler av vår største fastlandsnæring, fortsetter han.

En varslet katastrofe er på vei. Akkurat som smittebølge to.

- Nå varsler 37% av bedriftene i Byggenæringens landsforbund at de har lavere omsetning sammenlignet med forrige måned. Nesten 1 av 2 melder også at de har lavere ordrereserve enn i fjor. Dette gjenspeiler fallet vi ser i investeringer i privat sektor, i NHOs siste økonomiske overblikk [2]. Denne kombinasjonen er alarmerende sier, Bjarmann-Simonsen.

- Ekspertene varslet at det ville komme en smittebølge to, men vi klarte ikke unngå det. Nå kan vi gå inn i en varslet krise som vi enda har mulighet til å avverge, påpeker regiondirektøren alvorlig. Han mener regjeringspartiene og FrP må handle nå.

Hvis vi ikke handler nå, kan det bli for lite, for sent. Eller kanskje til og med for mye.

- For at en stimuleringspakke for bygg- og anleggsnæringen skal ha riktig virkning og trygge arbeidsplasser, må den komme tidlig nok. Dersom vei-, bygg- og anleggsprosjektene kommer for sent vil arbeidsplasser kunne gå tapt på veien, samtidig som de vil kunne skape et overopphetet marked når vi etter hvert henter oss inn igjen på vei ut av krisen, frykter Bjarmann-Simonsen.

Regjeringen og FRP sitter nå i forhandlinger, og det er ingen grunn til å holde igjen på investeringene.

- En ringvirkningsanalyse gjennomført av Menonn Economics i April, på oppdrag fra EBA, viser at høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen har virkninger langt ut over bransjen selv. Analyser viser at mer enn halvparten av investerte beløp i bygg og anlegg omsettes til verdiskaping utenfor selve bransjen. Det vil si lokale hoteller, spisesteder, leverandører og andre som sårt trenger aktivitet akkurat nå, sier Stein Windfeldt, direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Nord-Norge (EBA).

- Det er kort og godt ingen grunn til å holde igjen i forhandlingene, fortsetter Windfeldt. Gjør vi ikke noe nå vil vi kunne få enda en bransje i krise i 2021.

Løsningen er enkel, og NHO Nordland har tre konkrete råd

 1. Staten må pumpe inn penger i gryteklare bygg-, infrastruktur- og samferdselsprosjekter.
 2. Staten må pumpe inn penger i kommune- og fylkeskommunekassene slik at lokale og regionale bygg- og anleggsprosjekter kan iverksettes.
 3. Det må skje nå.

- Om staten evner å handle raskt vil dette være en pakke som kan sikre arbeidsplasser, bedrifter og fremtidig jobb- og verdiskaping på tvers av flere næringer og bransjer. Men det må skje nå, avslutter Bjarmann-Simonsen og Windfeldt alvorlige.

Viktigste funn blant Nordlandsbedriftene:

 • Antall bedrifter som har merket lavere etterspørsel/kanselleringer de siste fire uker har økt fra 48 % til 54% siden forrige undersøkelse
 • 47% av bedriftene har opplevd redusert omsetning de siste 4 ukene. 14% av bedriftene har opplevd mer enn 50% nedgang.
 • 10% av bedriftene har gjennomført oppsigelser pga koronaviruset.
 • Antall bedrifter som har planer for oppsigelser er redusert fra 17% til 14% siden forrige undersøkelse
 • Antall bedrifter med likviditetsproblemer er redusert fra 17% til 12% siden forrige undersøkelse
 • Antall bedrifter som vurderer at det er reell fare for konkurs er 13%. Det samme som ved forrige undersøkelse.
 • 44% av bedriftene har lavere ordreinngang enn på samme tid i fjor. Opp fra 42% ved forrige undersøkelse.
  • 10% har høyere ordreinngang og 44% har uendret.
 • 55% av bedriftene har lavere ordrereserve enn på samme tid i fjor. Opp fra 50% forrige undersøkelse.
  • 14% har høyere ordrereserve og 32% har uendret.

Se også øvrige økkeltall fra næringslivet: https://www.nho.no/analyse/nokkeltall-for-norsk-naringsliv/  

[1] https://www.nho.no/regionkontor/nho-nordland/artikkelarkiv/lo-og-nho-i-nord-norge-star-sammen/

[2] https://www.nho.no/contentassets/7a1171ddbac34e78968420fe4b80f725/nho-okonomisk-overblikk-3-2020.pdf