NHO

Innhold

Gi yrkesfagene den anerkjennelsen de fortjener

Nyhet, Kronikk, NHO Nordland

Publisert

#205

Yrkesfag

For litt siden skrev lærlingen Josefine Habberstad et innlegg med følgende budskap: "Jeg håper at vi som går yrkesfag kan få den anerkjennelsen vi fortjener." Akkurat det tror vi mange er hjertens enig med henne i. Ikke minst i NHO-fellesskapet.

Vi som representerer norske bedrifter, vet at Norge stopper uten fagarbeiderne. I NHOs kompetansebarometer svarer 52 prosent av medlemmene våre at de har behov for kompetanse innen håndverksfag de neste fem årene, for å sikre fremtidige arbeidsplasser og verdiskaping. NHOs medlemsbedrifter vil stå med åpne armer for å ønske dere velkommen!

Når landet nå skal få hjulene i gang igjen etter koronakrisen, må vi ikke sette oss i en situasjon hvor vi mangler gode fagarbeidere. Vi trenger dyktige fagarbeidere for å få til det omstillingsdyktige arbeidslivet som skal ta oss gjennom det grønne skiftet. Det er også slik at de som har valgt å ta en praktisk utdannelse besitter en unik og ettertraktet kompetanse. Dere skjønner hvordan ting fungerer ute i bedriftene og dere kjenner arbeidslivet i praksis. Det har dere lært, blant annet gjennom utdannelsen deres.

Å fremheve fag- og yrkesopplæringen krever at vi får til et mer fleksibelt utdanningssystem enn i dag. Det er likevel positivt at utdanningssystemet har åpnet opp for at et fagbrev kan være en inngang til videre utdanning. Dette bidrar til at fag- og yrkesopplæringen er et fremtidsrettet utdanningsvalg. For vi vil alle trenge kompetanspåfyll gjennom et langt yrkesløp. Å forstå viktigheten av fagopplæringen handler like mye om å få til en holdningsendring ved å heve folks kunnskap om fag- og yrkesopplæringen. Og her har karriereveiledningen en viktig rolle i å informere om hvilke muligheter man får hvis man velger fag- og yrkesopplæring, både med tanke på jobb og videre utdanning.

Så ja, lærlinger fortjener virkelig et statusløft. Dette jobber vi i NHO-fellesskapet i Nordland med hver eneste dag, på vegne av dere og våre over 1700 medlemsbedrifter.

Av Daniel Ø. Helgesen, advokat og rådgiver i NHO Nordland, Anne Marit Stork, regionleder Byggmesterforbundet Nord, Trond Morten Røst, Regionsjef Nelfo Nordland, Stein Windfeldt, direktør EBA Nord-Norge og Magne P. Karoliussen, distriktssjef NHO Reiseliv Nord-Norge.