NHO

Innhold

Gjenåpning og kompensasjonstiltak virker, men krisen er fortsatt over oss

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen

Gjenåpning med færre restriksjoner, færre smitteverntiltak og stadig flere tiltakspakker virker. – Vi merker at positiviteten brer om seg. Sammen med hete sommerdager gjør det at mange ser lysere på hverdagen nå, enn for få uker siden. Det er likevel fortsatt grunn til å være på vakt, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland.

NHOs ferske medlemsundersøkelse viser at bedriftene ser stadig lysere på hverdagen. Færre er permittert, likviditeten bedres og frykten for konkurs går ned. Oppsigelsene lar imidlertid ikke vente på seg.

- Det er gledelig å se at gjenåpningen og kompensasjonstiltakene fungerer mer og mer. Sammenlignet med tidligere medlemsundersøkelser ser vi stadig flere positive tegn og for mange er det nå tilnærmet normalsituasjon. Det er godt nytt for arbeidsplassene, sier Bjarmann-Simonsen.

- Færre bedrifter opplever etterspørselssvikt, og så mye som 16% av bedriftene merker økt omsetning de siste 4 ukene sammenlignet med i fjor, fortsetter regiondirektøren. Han er likevel rask til å presisere at nesten 1 av 2 bedrifter har lavere omsetning enn i samme periode, og at 8 % allerede har gått til oppsigelser. Ikke minst er det skygger på horisonten for deler av bygg- og anleggsnæringen utover høsten og nyåret, om ikke nye tiltak kommer på plass.

NHO direktøren merker optimismen blant folk i gatene og blant enkelte bedrifter. Selv er han en mer forsiktig optimist.

- Krisen kommer til å vare lenge, og ettervirkningene enda lengre. Det er likevel hva vi gjør nå som er viktig for hvor lenge det faktisk varer. Vi må derfor gjøre hva vi kan for å holde hjulene i gang og fortsette den positive trenden. Det viktigste vi gjør da er faktisk å ikke senke skuldrene, sier Bjarmann-Simonsen alvorlig. Vi må ikke ende i en situasjon hvor vi blir overivrige og risikerer ny nedstengning, presiserer han.

- Jeg er veldig spent på hvordan økt reiseaktivitet innad i landet, men også aktivitet mot andre land vil påvirke smittesituasjonen. Vi går inn i en hektisk ferieperiode, og håper på så mye aktivitet som mulig, men med aktivitet kommer økt smitterisiko. Det er den største trusselen for fortsatt økt aktivitet og trygge arbeidsplasser, sier regiondirektøren.

De positive sidene ved gjenåpningen er ujevnt fordelt. Noen opplever rekordaktivitet, og folk tilbake i arbeid, mens andre teller på knappene.  

- Reiselivsnæringen er rammet hardt, men også svært ujevnt. Vi ser nå at det i deler av fylket er rorbuer, serveringssteder og andre reiselivsaktører som har bul på veggene. Det rapporteres om rekordbookinger. Samtidig har vi andre som sitter midt i krisen, for eksempel opplevelsesbedrifter, med lite å gjøre og folk gående hjemme, sier Bjarmann-Simonsen. Det er disse som risikerer oppsigelser og konkurs, og som trenger ytterligere hjelpetiltak, legger han til.

- Undersøkelsen vår viser at omtrent hver tredje bedrift vil ta tilbake storparten av de permitterte i løpet av de neste seks månedene, og at enda flere vil være tilbake innen ett år. Det venter altså jobb i andre enden hvis bedriftene kan unngå oppsigelser i mellomtiden, fortsetter regiondirektøren. En av våre høyest prioriterte saker er derfor å få forlenget permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

Undersøkelsen blant Nordlandsbedriftene viser følgende:

 • Fortsatt positiv trend for Nordlandsbedriftene. Likevel alvorlige tall.
 • Nordlandsbedriftene gjenspeiler i stor grad bedriftene nasjonalt.
 • 44% av Nordlandsbedrifter har merket redusert etterspørsel og kanselleringer de siste 4 ukene. Det er ned fra 56% i uke 23.
 • Under 5 av 10 Nordlandsbedrifter har fått varsel om forsinkelser eller kanselleringer fra sine leverandører. Ned fra 56% i uke 23 til 44% i uke 26.
 • 53% av Nordlandsbedriftene har de siste 4 ukene hatt lik eller høyere omsetning enn på samme tid i fjor. Opp fra 44% i uke 23.
 • 27% av bedriftene har de siste 4 ukene hatt 25% eller lavere omsetning sammenlignet med samme tid i fjor. Ned fra 37% i uke 23
 • 8% Nordlandsbedrifter har gjennomført oppsigelser på grunn av koronaviruset. Det er opp fra 5% i uke 23. Det nasjonale gjennomsnittet er 9%
 • 15% av Nordlandsbedriftene har planer om oppsigelser på grunn av koronaviruset. Det er ned fra 16% i uke 23 og 4% lavere enn landsgjennomsnittet.
 • 17% av Nordlandsbedriftene har likviditetsproblemer. Det er en nedgang fra 19% i uke 23
 • 15% av Nordlandsbedriftene vurderer det som en reell risiko at de vil gå konkurs som følge av koronaviruset. Det er ned fra 19% i uke 23.

Faktaboks:

 • Undersøkelsen er gjennomført 23. og 24. juni (uke 26). 3341 bedrifter har svart på landsbasis, og 185 i Nordland (det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet).