NHO

Innhold

Julehilsen fra oss

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

NHO Nordland ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere, politikere og andre ei riktig god jul og et godt nytt år!

#205

Enda et godt år for bedriftene i Nordland nærmer seg slutten. Mange næringer viser vekst og gode resultater og sysselsettingen er høy. Både industrien, sjømatnæringene, bygg/anlegg, handelsnæringene og mange andre områder viser fortsatt gode takter og jobber godt for å skape verdier og vekst - grunnlaget for en god samfunnsutvikling. Vi takker alle som bidrar til denne utviklingen!

NHO Nordland har også hatt en positiv utvikling i 2018. Vi har fått flere medlemsbedrifter som representerer flere arbeidsplasser i Nordland, noe som gir oss enda større tyngde i arbeidet med bedre rammevilkår for videre utvikling og verdiskaping. Ved årsskiftet har NHO Nordland 1550 medlemsbedrifter som sysselsetter nesten 23000 arbeidstakere.

Vårt mål for 2019 er å bli enda flere i fellesskapet slik at vi sammen kan gjøre ytterligere innsats for utviklingen i Nordland. Vi skal bli mer verdifull for våre medlemmer og vi skal være et enda mer synlig talerør for bedriftenes interesser. Sammen vil vi sette fokus på viktige områder som kompetanse og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, handelsavtaler, samferdsel og mye annet. Det vil skape viktige gjennomslag som bidrar til verdiskaping og en positiv nærings- og samfunnsutvikling i nord. Vi gleder oss til samarbeidet med dere alle!