"Hagefest" i industrielle historiske lokaler

Publisert

Rapp Hydema Bodø

Rapps gamle industrilokale på Nyholmen. Foto: BodøNu.

NHO Nordlands tradisjonelle "hagefest" ble en suksess i år også. Denne gangen med et litt mer industrielt preg.

Forrige onsdag gikk årets «hagefest» av stabelen i regi av regiondirektør Ole Hjartøy og NHO Nordland. Det ble en særlig spesiell opplevelse i år for deltagerne da grilldress og hageparty ble byttet ut med sveising, kraner og industrilukt. Så mange som 110 deltagere fra næringslivet, politikk og media tok turen ut til Rapp Hydemas gamle nedlagte industrilokale på Nyholmen i Bodø.

-Værgudene er det ikke lett å overtale, så derfor valgte vi å flytte årets hagefest hit ut, sier regiondirektør Ole Hjartøy. Det var en enkel beslutning og når vi ser på reaksjonene til deltagerne er jeg glad for vi tok det valget, men neste år blir det ute i hagen, sier han.

Årets hovedtaler på «hagefesten» var ingen ringere enn næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Statsråden sitter på nøkkelen, sammen med Stortinget for at næringslivet i hele Nordland skal ha gode rammevilkår for å møte veksten i årene foran oss på en god måte. Så er det heller ingen ulempe at statsråden tidligere hadde ansvaret for kunnskapsfeltet. En av de største utfordringene Nordland står over for er å skaffe til veie folk, og utdanne både nok fagarbeidere, men også flere med høyere utdanning.

-Nordland trenger flere folk. For første året på mange år, ser vi en netto nedgang i arbeidsinnvandringen til Nord Norge. Det i sammenheng med at vi blir færre folk gjør at vi må ta grep for at næringslivet skal kunne skape vekst og verdiskaping i landsdelen, sier Hjartøy.

Et annet tema på «hagefesten» var hvordan utflyttede nordlendinger ser på landsdelen og regionen. Temaet, Nordland sett utenfra, ble holdt av ingen ringere enn nordlendingen Kristian Adolfsen. Adolfsen er til daglig, eier av Adolfsen Group og har sammen med broren, Roger skapt mange arbeidsplasser innen hotell-, helse- og servicenæringen. Han bor per i dag i Oslo og det var for oss fint å høre hvordan landsdelen blir sett på fra utsiden av en av våre egne.

-Hagefesten til NHO Nordland har blitt en skikkelig tradisjon og en nettverksarena og møteplass som vært viktig for oss å videreføre.  Her kan politikere, media og næringslivet møtes for å sette både store og små ting på dagsordenen, avslutter Hjartøy.