NHO

Innhold

Hva mener unge voksne i sør om Nord?

Nyhet, Kronikk, NHO Nordland

Publisert

Slik har mange opplevd Nord-Norge i sommer. Det må imidlertid noe mer til for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Hva mener unge voksne i sør om Nord? Og hva skal til for at flere flytter nordover? Nå vet vi (litt mer om) det.

Det er liten tvil om at Nord-Norge skal, og må, bidra tungt for å sikre fremtidens velferd i Norge. Bærekraftig og fremtidsrettet utnyttelse av naturressursene i nord til verdiskaping gjennomg energi, industri, sjømat og reiseliv er bare noe av det som gjør at Nord-Norge er viktig for å bevare Norges velferd også fremtiden. 

Samtidig har vi i Nord-Norge store demografiske utfordringer med lav/ingen befolkningsvekst, og en aldrende befolkning. For få unge blir værende i landsdelen og for få flytter hit. Dette hemmer tilgang på kvalifisert arbeidskraft og verdiskapingspotensialet. 

Nordområdesenteret ved Nord universitet har derfor, sammen med NHO Nordland, LO Nordland, Kunnskapsparken Bodø og tankesmien Civita, tatt initiativ til en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan unge mennesker i Sør-Norge ser på Nord Norge.  Undersøkelsen har særlig fokusert på hva de unge voksne sør for Nord Norge vet om arbeids- og utdanningsmulighetene i Nord Norge. 

Resultatene er svært interessante, og viser blant annet at

  • Koronaen har ført til at mange unge i sør opplevde Nord-Norge sommeren 2020.
  • Unge i sør er i mindre grad opphengit i gamle stereotyper om Nord-Norge som en subsidiert landsdel uten muligheter
  • Unge i sør ser at Nord-Norge er viktig for norsk økonomi
  • De unge i sør har ikke en klar positiv preferanse for Nord-Norge som bo- og arbeidssted.
  • Det er bred enighet om at det må ekstraordinære tiltak til for å stanse nedgangen i folketallet og øke tilflyttingen. 

Les hele rapporten fra undersøkelsen her.