Indeks Nordland 2020

Nyhet, Fagartikkel, NHO Nordland

Publisert

#205

Indeks Nordland 2020

2020 var et krevende år. Koronapandemien brakte med seg en rekke utfordringer, samtidig viste den hvor avhengige man er av et velfungerende og bærekraftigsamfunn. Ett år inn i pandemien er usikkerheten fremdeles stor, til tross for at Nordland har vært mindre rammet enn resten av landet både i form av antall smittede, arbeidsledige og konkurser.

Tiåret startet på verst tenkelig vis med pandemi, sosial distansering, og tap av
næringsgrunnlag for en rekke bedrifter. Den gode veksten i Nordlandsøkonomien ble snudd
til nedgang. Næringslivet har imidlertid møtt krisen med historisk høy utviklingsaktivitet. Det satses på
alt fra mindre prosjekter i enkeltbedrifter til nye fremtidsrettede næringer. Bedrifter som vil
endre fylket for alltid. Nordlands fremtid er derfor lys, men det er noen utfordringer som må løses, og Indeks Nordland kan gi litt av innsikten som trengs for å ta Nordland inn i fremtiden. 

Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med Norge. Rapporten kan derfor brukes til å:

  • Få innsikt i hvordan fylket presterer og hvor Nordland er på vei
  • Inspirere til stolthet og debatt
  • Gi kunnskap om Nordland utenfor fylket
  • Identifisere muligheter og utfordringer
  • Lage målsettinger for egen bedrift

Sett deg inn i Nordland. Besøk nettsiden, eller last ned hele rapporten her

Last ned Indeks Nordland 2020