NHO

Innhold

NHO Nordlands innspill til 4-årig skolestruktur

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

Nordlands viktigste ressurs er folkene. Det er dessverre også den største mangelvaren. Tilgang på mennesker med riktig kompetanse er helt avgjørende for Nordlands fremtid, og utdanningstilbudet til ungdommen er derfor svært viktig.

For bedriftene i Nordland er det i dag utfordrende å få tak i nok folk med riktig kompetanse. Fremtiden ser ikke lysere ut, i alle fall ikke om jobb- og verdiskapingen skal øke i takt med ambisjonene i landsdelen.  Skolestrukturen må derfor ta hensyn til dette og være en bidragsyter til at flest mulig tar utdanning, at utdanningen treffer bedriftenes behov og at gjennomføringsgraden øker.

NHO Nordland mener dagens ordinære opplæringsmodell for yrkesfag, med 2 år teori og 2 år i lære (2+2), fungerer bra der geografi og demografi tillater det. Utfordringen er i de områder hvor bedriftene har stort behov for kompetent arbeidskraft, men hvor elevantallet og avstander gjør det vanskelig å opprettholde et videregående skoletilbud med dagens kriterier for oppstart av tilbud. Fylkeskommunen må derfor tenke nytt, og det må etableres alternative og supplerende linjetilbud som gjør skoletilbudet mindre avhengig av et gitt elevantall. Gjerne ved økt bruk av digitale løsniner og opplæring i bedrift. 

Dette er ingen enkel oppgave, men noe må gjøres dersom ungdommen skal få et godt nok skoletilbud og bedriftene den arbeidskraften de trenger. 

Les hele innspillet fra NHO Nordland her.