NHO

Innhold

Innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Miljø vei og natur

Nasjonal Transportplan 2022-2033

Arbeidsplasser, økt verdiskaping og mer attraktive lokalsamfunn, blir det viktigste når vi skal prioritere prosjekter til ny Nasjonal transportplan, slår styreleder Espen Haaland og regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen, fast.

Regjeringen er i gang med ny Nasjonale Transportplan 2022-2033. NHO Nordland spiller nå de viktigste prosjektene for økt bærekraftig jobb- og verdiskaping i nord.

-          Nord-Norge har det verden trenger for å lykkes med det grønne skifte, og vi kan skape verdiene som kan bygge og trygge velferden i landet vårt, i fremtiden. Bærekraftig sjømat, industri, energi og en hel rekke andre innsatsfaktorer skal bidra til å gjøre Norge og verden bærekraftig, sier Bjarmann-Simonsen

-          Men om vi skal kunne utnytte oss av disse ressursene, skape arbeidsplassene og verdien, må varer og folk effektivt transporteres inn og ut av regionen. Da må transportsystemet prioriteres og sees som en helhet. Det er det vi nå har gjort og spiller inn til myndighetene, sier Haaland.

For folk og næringsliv i Nordland er det viktig at transportsystemet sees i sammenheng. E6 gjennom Sørfold og Hamarøy er det viktigste veiprosjektet for jobb- og verdiskaping i Nordland. Og derfor vårt høyeste prioriterte prosjekt ny transportplan, men det er nødvendig at også flere store prosjekter løftes i fylket vårt. 

- Det er helt avgjørende for regionen at både folk og varer kan transporteres effektivt. Uten det kan vi ikke levere varer og tjenester til verden. I alle fall ikke med den veksten vi har ambisjoner om.

- For bedriftene er det tydelig at de store veiprosjektene er viktige. E10 og E6 har flere strekninger som er helt avgjørende for bedriftene i regionen.

- Det er også svært viktig for regionen at FOT-rutene gjøres mer effektive og rimeligere, samt at kapasiteten  på både Ofotbanen og Nordlandsbanen økes.

Fakta

  • Bedriftene i Nordland skaper verdier til fellesskapet for over 70 milliarder, og eksporterte varer og tjenester for over 30 milliarder i 2019. Våre største næringer, sjømat, industri, energi, reiseliv, bygg- og anlegg, med tilhørende tjenesteytende næringer, er alle næringer med et betydelig potensial for økt jobb- og verdiskaping.
  • Undersøkelser i næringslivet viser at for Nordland som eksportfylke er de store transportårene som E10, E6, Nordlandsbanen og Ofotbanen og bedre flytilbud, det viktigste for økt jobb- og verdiskaping i fylket.

NHO Nordlands innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033