NHO

Innhold

Jenter og teknologi

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Nordland - Jenter og teknologi

140 ungdomsjenter fra Bodø blir inspirert til å velge teknologirettet utdanning. Foto NHO

Bedriftene mangler dyktige medarbeidere, men en viktig del av rekrutteringsgrunnlaget er ikke tilgjengelig. Jentene søker nemlig i liten grad teknologifagene for sin utdanning.

Altfor få jenter søker yrkesfaglig og høyere utdanning innenfor teknologifagene og bygg-/anleggsfag. På videregående skole er under 10 prosent av elevene på disse linjene jenter, mens andelen jenter som studerer ingeniørfag/teknologifag er under 30 prosent. - Vi må ha konkurransedyktige bedrifter i Nordland i fremtiden også og da må de få tilstrekkelig tilgang på god og riktig kompetanse. Da kan vi ikke bare rekruttere fra en halvdel av ungdomskullene og derfor må jentene med i mye større grad, sier seniorrådgiver i NHO Nordland Anders Paulsen.

Den siste måneden har NHO og NITO sammen reist rundt og besøkt et tyvetalls byer i Norge med budskapet Jenter og teknologi. Nylig var de i Bodø og inspirerte 140 jenter fra 9. og 10. klasse til å velge teknologiveien. Her møtte ungdommene gode rollemodeller som fortalte om sin bakgrunn og sine valg mht. utdanning og yrke. Alle innenfor "utradisjonelle" fagretninger for jentene. En av rollemodellene var Emmy Sortland som er automasjonsingeniør og jobber for Rapp Marine i Bodø. Hun oppfordrer jentene til å velge utdanning innenfor teknologi eller anleggsfagene og sier at dette gir mange spennende jobbmuligheter i fremtiden. NHO støtter henne gjerne i denne oppfordringen!