Flere og rimeligere flyavganger er nødvendig for vekst i Nordland!

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

NHO Nordland mener flere og rimeligere flyavganger i Nordland kan være et bidrag til å skaffe flere hoder og hender til et næringsliv som sliter med rekruttering.

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen vil tydeligere definere kortbanenettet som en del av kollektivtilbudet i fylker med store avstander, og uten muligheter til å binde regioner sammen med kortere vei.

– Fly må tas med som en mulighet for folk til å dagpendle til jobb, mener regiondirektøren.

 

Kollektivtransport er viktig for å kunne tiltrekke oss kompetansen

I mars ble NHOs Kompetansebarometer lansert, og her kommer det frem at utfordringene med å skaffe riktig kompetanse og kvalifisert arbeidskraft har aldri vært større i Nordland. Åtte av ti medlemsbedrifter oppgir at de har behov for yrkesfaglig kompetanse.

- Det er mange spennende etableringsplaner i Nordland som vil kreve tilgang på arbeidskraft. Transporttilbudet, og tilgjengelighet og pris på fly, er en faktor som kan påvirke valg av bosted for å bygge karriere, sier Bjarmann-Simonsen.

Her kan man vise til at de i fire store byene betaler det nasjonale fellesskapet mellom 43 og 60 prosent, over syv milliarder kroner, av kostnaden.

– Til sammenligning utgjør FOT-rutenettet ca. 40 prosent, ca. 800 millioner, av kostnaden på kortbanenettet som er et tilbud som skal dekke hele landet. I anbudsopplegget for neste periode, er tilbudet tatt ned med 7.5 prosent. Det betyr at mobiliteten blir lavere i nord, stikk motsatt av hva vi trenger.

 

Dagpendling utvider bo- og arbeidsmarkedet

NHO Nordland mener det er mulig å dagpendle via luftveien dersom avganger og pris er tilpasset, og et bedre og rimeligere flytilbud gir mulighet til at innbyggerne i langt større grad kan benytte seg av ulike tilbud i andre deler av fylket.

– Folk kan bo i Bodø og jobbe i Lofoten, eller omvendt, om fly blir et reelt kollektivtilbud. I de større byene går det ofte nesten tomme busser, men de opprettholdes fordi folk skal vite at de er en mulighet. Vi må tenke litt av det samme om fly. Kortbanenettet må bli et uttrykk for at vi bor i samfunn som henger sammen.

Det er viktig at dette prioriters nå som de staten skal ut med nytt anbud, spesielt siden FOT-rutene er så viktig for bolyst og arbeidsmarkedet i Nordland, selv om det betyr at staten må legge inn en større pot for å gi et godt tilbud.

– Det vil kreve at staten skrur opp pengebruken, og øker frekvensen. Det handler om å ta hele landet i bruk. I dag er det dyrt å fly, noe som bidrar til å begrense tilflytting til Nordland, avslutter regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.