De viktigste sakene opp mot regjeringserklæringen

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Før valget gjennomførte vi en undersøkelse hos medlemsbedriftene over hva som er viktig å jobbe med før og etter valget, og her har vi kartlagt ulike politiske temaer som er viktig på landsbasis og i regionene. Resultatene var tydelig, og dette sender et sterkt signal til regjeringen om hva bedriftene våre trenger.

NHO spurte medlemmene rett før valget om hvilke saker det er viktigst at NHO jobber for. Fra siste gang vi stilte spørsmålene i starten av 2020 og til undersøkelsen før valget er det to faktorer som har blitt viktigere; et utdanningssystem som gir nødvendig kompetanse og opprettholde EØS-avtalen, disse to skiller seg klart ut som områder som har økt mest i viktighet for bedriftene over hele landet. 

Vi jobber med flere sentrale aktører for å sikre at vår region ikke blir satt i en ugunstig situasjon etter regjeringserklæringen er forhandlet frem. Av de som svarte er opprettholdelsen av EØS-avtalen på topp, Nordland skiller seg ut ved at samferdsel og digital infrastruktur prioriteres høyere enn resten av landet. 

Tallene viser at bedriftene i større og større grad blir opptatt av at EØS-avtalen består. På under to år har dette tema steget med 10 prosentpoeng, og i Nordland er dette faktoren som kommer på toppen over viktige saker hvor halvparten av tilbakemeldingene sier dette er svært viktig. Også klimapolitikken er blitt viktigere; muligheten og vilkårene for nye grønne satsninger og grønn omstilling, hvor 1 av 3 bedrifter oppgir dette som viktig.  

Tilbakemeldingene i Nordland har i tillegg to ekstra temaer som er viktig for bedriftene; bedriftene har 15 prosent høyere behov for økt satsing på samferdsel enn generelt i Norge, noe som ikke er en overraskelse da regionen er langstrakt med mange kystsamfunn. Samtidig skårer regionen 10 prosent høyere på politikk som kan bidra til bedre infrastruktur (37%). Og selv om vi som bor og jobber i regionen ikke finner dette overraskende så er det viktige tall å ta med og jobbe for opp mot politikerne.

I Nordland er 65% av våre medlemsbedrifter små og mellomstore, og her er det noen saker som er viktigere enn for de større bedriftene. Her opplyser 45 prosent at redusert formueskatt på arbeidende kapital er veldig viktig, 44 prosent vil ha enklere skatte- og avgiftsregler (38 % totalt) og 41 prosent sier det ønsker lavere skattesats på bedriftsoverskudd (33 % totalt). 

De 10 viktigste sakene generelt hos bedriftene i Nordland er listet opp her:

Topp 10 saker 

Nordland 

Norge 

Opprettholde EØS-avtalen 

53 % 

44 % 

Reduserte skjema- og oppgavebyrder for næringslivet 

51 % 

47 % 

Økonomisk politikk som bidrar til lavt rentenivå/ konkurransedyktig kronekurs 

51 % 

46 % 

Utdanningssystem som leverer kandidater tilpasset arbeidslivets behov 

49 % 

52 % 

Økt satsing på samferdsel 

49 % 

34 % 

Politikk som bidrar til en mer effektiv offentlig sektor 

45 % 

42 % 

Redusere formueskatt på arbeidende kapital (dvs. aksjer, næringseiendom og driftsmidler) 

40 % 

42 % 

Politikk som bidrar til bedre digital infrastruktur 

37 % 

28 % 

Større forutsigbarhet i Skatteetatens fortolkning av reglene 

37 % 

32 % 

Mer fleksible ansettelsesregler 

32 % 

31 %