Jan Tore Sanner på kompetansemøte i Nordland

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#005

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid.

Kunnskapsministeren deltok på innspillsmøte om kompetansereformen i Mo i Rana.

3. september ble det avholdt et innspillsmøte om kompetansereformen – «Lære hele livet» i Mo i Rana. Møtet er del av en kompetanseturné med kunnskapsminister Jan Tore Sanner. I Jeløyaerklæringen annonserer regjeringen et ønske om å gjennomføre en kompetansereform. Målet er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Innspillene fra konferansene vil statsråden og Kunnskapsdepartementet ta med seg i arbeidet med kompetansereformen. Dette vil munne ut i Stortingsmelding våren 2020.

På møtet var en rekke relevante aktører fra næringslivet, utdanningsinstitusjoner, fylkeskommune og statlig forvaltning representert. I tillegg til statsråden, innledet Kompetansebehovsutvalget om kompetansebehov både nasjonalt og regionalt. Særskilt fokus for møtet var om robotisering, digitalisering og globalisering.

Resultatene så langt viser at Nordland er et fylke som går godt, men også her kommer det frem at mangelen på folk er en av våre store utfordringer.
     -Det bør være et særskilt fokus på etter- og videreutdanning, der det er tett dialog mellom bedriftene og utdanningsinstitusjonene. Det er helt avgjørende for at vi skal ta del i en varig fremtidig vekst i Nordland, sier regiondirektør Ole Hjartøy.

Det er dagens ansatte som må videreutvikles og omstilles, og vi kan ikke vente til neste generasjon kommer i arbeidslivet, var budskapet til leder av Kompetansebehovsutvalget, Lars Nedrum.

Også styreleder i NHO Nordland holdte innledning til forsamlingen og kunnskapsministeren.

En av utfordringene i Nordland er den demografiske utviklingen. Nye SSB-tall viser et generasjonsskifte som endrer seg frem mot 2040. I dag har vi en %-vis høyere andel av personer under 18 år. Mens det flater ut allerede i 2030. I 2040 vil andelen personer over 69 år være større enn andelen personer under 18 år.

     -Næringslivet i Nordland har et stort behov for tilgang på ny arbeidskraft. I tillegg må vi styrke den kompetansebasen vi har allerede i dag. Derfor er god dialog mellom bedriftene og utdanningsinstitusjonene avgjørende. Gode rammebetingelser og økonomisk styrking av utdanningsinstitusjonene må tas med i dette regnestykket, sier styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen.