Regjerings batteristrategi –et viktig verktøy for Nordland!

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag frem regjeringens batteristrategi hos Freyr Battery i Mo i Rana. Strategien presentere 10 grep for hvordan Norge skal utvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede, fra bærekraftig mineralutvinning til resirkulering av batterier.

Nu skjer det! 

- I dag er en merkedag for den norske batterisatsingen og ikke minst for den grønne industrireisinga i Nord-Norge. Regjeringen legger frem Norges første batteristrategi, Eksfin får utvidet mandat når det gjelder batteriaktørene – som en direkte konsekvens av dette har Freyr tatt en historisk investeringsbeslutning for den første giga-batterifabrikken i Mo i Rana. Dette er en merkedag. Nu skjer det! Og mer kan der bli, for eksempel i Narvik med Akers planer, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen. 

Målet er Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene. Mo i Rana og Narvik demonstrerer at det lykkes vi med her nord. Om Norge og landsdelen griper mulighetene som ligger fremfor oss, kan batteriverdikjeden bli et nytt, stort «bein» i Nord-Norge med fremtidsrettede, grønne arbeidsplasser som kan betale for velferden vår 

- Batteristrategien er en anerkjennelse av de store mulighetene som ligger i å bygge og videreutvikle en komplett verdikjede for batterier i Norge og landsdelen. Vi er fornøyde med de 10 grepene som presenteres i strategien, og at det signaliseres at Norge skal ta lederskap på feltet. Freyr og Mo i Rana, ligger fremst i løypa Narvik og Aker kan følge på, sier regiondirektøren videre. 

- Det er positivt at regjeringen vil stille opp med lån, garantier og risikoavlastning. Det blir samtidig viktig å jobbe aktivt videre for å sikre at vi har like rammebetingelser med våre europeiske konkurrenter for videre rask skalering av bærekraftige batteriløsninger, legger Bjarmann-Simonsen til. 

De 10 grepene: 

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden 
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer 
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land 
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital 
  5. Fremme kompetansetilgang 
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang 
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur 
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser 
  9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst (heriblant Mo i Rana) 
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter 

Du kan lese Norges batteristrategi i denne lenka.