NHO

Innhold

LO og NHO ber kommunene la være å innføre egne karanteneregler for reisende sørfra

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

LO og NHO i Nord-Norge er enige.

Hele landet er nå opptatt av å bekjempe det muterte korona-viruset og diskusjonen om lokale karantenetiltak og reiserestriksjoner er igjen aktuell. NHO og LO i nord forstår at kommuner er redde for å få spredning av det muterte viruset, men ber likevel om at kommunene lar være å innføre egne karanteneregler reisende sørfra, om de er bosatt i nord eller ikke.

NHO og LO nord er enige i at liv og helse er viktigst. Samtidig håper vi å kunne samarbeide om å redde arbeidsplasser og bedrifter. 

NHO og LO i nord har derfor gått sammen om et brev til kommunene i Nord-Norge, med en konkret oppfordring om å unngå nye «søringkarantener». Det vil kunne føre til katastrofe for bedriftene og arbeidsplassene.

Fra krise til katastrofe

NHOs medlemsundersøkelse i januar viser at flere av våre bedrifter i nord har gått fra krise til katastrofe. Stadig flere frykter konkurs som følge av blant annet mindre omsetning, større likviditetsproblemer og redusert ordretilgang. Manglende forutsigbarhet og stadige endringer er også en stor utfordring for bedrifter som ønsker å holde hjulene i gang.

Arbeids- og næringslivet i vår landsdel er avhengig arbeidskraft utenfra og stor arbeidskraftmobilitet. En «søringkarantene» vil derfor gjøre situasjonen enda verre for bedrifter og bransjer som er avhengige av å hente nødvendig kompetanse fra andre steder i landet, men også for nordnorske bedrifter som har oppdrag i sør.

NHO Arktis, NHO Nordland, LO Troms og Finnmark og LO Nordland oppfordrer i brevet til kommunene å følge de nasjonale retningslinjene og fraråder særegne lokale karanteneregler. Det er i tråd med oppfordringen til Helse og omsorgsdepartementet i deres veileder til kommunene.

For å holde hjulene i gang er forutsigbarhet og arbeidsmobilitet helt avgjørende. Vi ber derfor kommunene om å ta hensyn til bedriftene og:

  1. Gi en generell åpning for arbeidskraftmobilitet for å sikre bedriftene tilgang til nødvendig arbeidskraft og vareflyt.
  2. Søk sammen på tvers av kommuner for å finne enhetlige løsninger. Det bidrar til å redusere ulike karantenebestemmelser i en og samme region.

Behovet for dialog mellom partene i arbeidslivet og kommunene er viktigere enn noensinne. Det er kun slik vi kan sikre god arbeidsflyt for bedriftene og arbeidstakerne, også nå i krisetider.